อดีต ส.ส.ร. ให้ฉายาร่างรธน.มีชัย ฉบับ “ศาลรธน.และองค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

“อดีตสปช.” ตั้งฉายาร่างรธน.ฉบับ “ศาลรธน.และองค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน” เชื่อ แก้ทีละประเด็นทำยาก เหตุเชื่อมโยงกันเหมือนห่วงโซ่ ชี้ ตั้งสสร.ร่างใหม่จะง่ายกว่า

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ(สปช.) กล่าวถึงร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกว่า ร่างรัฐธรรมนูญได้ลดบทบาทรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี(ครม.) ลงเหลือแค่ตัวประกอบของระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้เป็นสถาบันหลักแห่งอำนาจอธิปไตยที่เป็นของปวงชนชาวไทย พรรคการเมือง และนักการเมือง หรือส.ส. แม้ประชาชนเลือกให้มาทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติ และตั้งรัฐบาลก็ถูกควบคุม บ่อนเซาะตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบให้กาบัตรใบเดียว เมื่อเป็นรัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้ เพราะเจอกับดักเต็มไปหมด นโยบายพรรคนำมาปฏิบัติไม่ได้ ถ้าไม่เป็นรัฐธรรมนูญหรือตามกฏหมายยุทธศาสตร์ชาติ จะแก้รัฐธรรมนูญก็ทำไม่ได้ องค์กรที่เป็นใหญ่กลับกลายเป็นองค์กรอิสระทั้งหลาย ดังนั้นจึงขอตั้งฉายาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า “ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน”

นายบุญเลิศ กล่าวอีกว่า การที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) บอกว่าให้เสนอแนะหากจะจะให้แก้เรื่องไขอะไร หรือประเด็นไหน ซึ่งตนเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมานี้ไม่สามารถเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราหรือรายประเด็นได้ เนื่องจากเขียนร้อยเรียงผูกมัดเชื่อมโยงเหมือนห่วงโซ่ หรือตาข่ายกระจายไปอยู่ทุกหมวด นอกจากจะต้องเขียนใหม่โดยยืนบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย และฟังเสียงประชาชนให้เข้ามีส่วนร่วมในการร่างอย่างแท้จริง อาจต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่าง ผ่านการคัดสรรส.ส.ร.ที่ทุกฝ่ายยอมรับ เสร็จแล้วจึงค่อยนำไปลงประชามติ ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ปัญหาความขัดแย้งไม่จบ และจะไม่มีวันจะได้รัฐธรรมนูญที่สร้างความปรองดองและการปฏิรูปประเทศได้สำเร็จ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญปี 40 บัญญัติให้แก้ไขได้ง่ายโดยเขียนว่า เมื่อครบ 5 ปี ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ศาลรัฐธรรมนูญ หรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและครม. เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายหมายอื่นได้ แต่ในร่างนี้เขียนไว้ให้ยาก หรือแก้ไม่ได้ ซึ่งเรามีบทเรียนมีมาแล้ว ในรัฐธรรมนูญปี 50ที่แก้ไม่ได้ จนกระทั่งเกิดวิกฤตอยู่หลายปี สุดท้ายก็ต้องฉีกรัฐธรรมนูญ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon