‘พช.’ฝ่าวิกฤตโควิด 19 เรียกบรรจุพัฒนากรใหม่ 100 อัตรา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) เปิดเผยว่า พัฒนากร หรือนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในทุกตำบลหมู่บ้านมากที่สุด กรมการพัฒนาชุมชนจึงพยายามที่จะให้มีผู้บรรจุเข้ารับราชการครบตามอัตราที่มีอยู่ ซึ่งจากการสำรวจอัตราว่างหลังจากกรมฯได้เลื่อนระดับข้าราชการเก่าของกรมฯแล้ว พบว่ามีอัตราว่างที่สามารถบรรจุได้อีก 100 อัตรา กรมฯจึงมีหนังสือเรียกผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) โดยในการเรียกตัวในครั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนตระหนักถึงความปลอดภัยของว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจากโรคโควิด 19 จึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการเรียกตัวบรรจุไปรายงานตัวที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ท่านพักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน สำหรับท่านที่พักอาศัยอยู่ใน กทม. ขอให้ไปรายงานตัวที่กองการเจ้าหน้าที่พช. อาคาร B ชั้น 5 ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ในวันที่ 17 เมษายน ในเวลาราชการ ซึ่งว่าที่พัฒนากรใหม่ทุกคนจะได้รับหนังสือแจ้งโดยตรงจากกรมด้วยแล้ว หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดขอให้โทรศัพท์แจ้งตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในหนังสือเรียกตัวได้ และหลังจากการรายตัวเสร็จสิ้นแล้วกรมการพัฒนาชุมชนจะบรรจุพัฒนากรใหม่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยจะจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งมอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดที่มีข้าราชการใหม่ไปบรรจุเป็นผู้ปฐมนิเทศแนะนำแนวทางการทำงานคู่ขนานกับระบบ VDO conferences จากผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯหวังว่าข้าราชการใหม่ทุกคนจะเป็นะผู้ช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน แทนรัฐบาล แทนกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจของกรมฯในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายใต้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล”มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ทุกครัวเรือน

“พช.ขอแสดงความยินดีต่อว่าที่ข้าราชการใหม่และครอบครัวทั้ง 100 คน ที่ท่านจะได้มีโอกาสรับใช้พี่น้องประชาชนให้ได้รับความชื่นใจในตำแหน่งที่ทรงเกียรติ คือ พัฒนากร ในครั้งนี้ และสำหรับท่านที่สอบบรรจุขึ้นบัญชีไว้กรมฯจะรีบสำรวจอัตราว่างและรีบเร่งเรียกบรรจุเพิ่มเติมโดยเร็ว ต่อไป”อธิบดีพช. กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กลุ่มเซ็นทรัลมอบเงิน.. โครงการ”นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19″
บทความถัดไปกรมอุทยานฯ จับกระทิงพลัดหลงปล่อยคืนป่าเขาแผงม้า สัตวแพทย์ร่วมภารกิจเจ็บ โดนขวิด ล่าสุดปลอดภัยแล้ว