‘บิ๊กป้อม’ สั่งเร่งกำจัดผักตบชวา ก่อนฤดูฝน แนะใช้ภาพดาวเทียมช่วย

“บิ๊กป้อม” สั่ง กนช.เร่งกำจัดผักตบชวา ก่อนน้ำหลากฤดูฝน ใช้ภาพดาวเทียมช่วย เน้นบูรณาการทำงาน แก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ป้องกันน้ำท่วม ควบคู่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์จากผักตบ

เมื่อ 24 เมษายน ที่อาคารจุฑามาศ ถ.วิภาวดีรังสิต (สทนช.) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช เพื่อเตรียมการรองรับ น้ำหลากในฤดูฝน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ

โดยที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืช ทั่วประเทศ ตั้งแต่ ต.ค.62 ถึง มี.ค.63 โดยมี กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในภาพรวม และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆได้แก่ กรมชลประทาน,กรมเจ้าท่า ,กทม. และกรมการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินการกำจัด ผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถกำจัดได้แล้วรวมทั้งสิ้น 989,922 ตัน จากนั้น ที่ประชุมได้นำข้อพิจารณาของ กนช. เมื่อการประชุมวันที่ 13 เม.ย.63 ที่ผ่านมา โดยให้นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ที่แสดงถึงการสะสมของผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำ และแหล่งน้ำจำนวน 25 จุดและมีการแบ่งมอบ พื้นที่รับผิดชอบ ให้หน่วยต่างๆ ดังนี้ กรมชลประทาน 13 จุด ,กรมเจ้าท่า 4 จุด ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 5 จุด และกรมโยธาธิการและผังเมือง 3 จุด พร้อมทั้งให้มีการรายงานผลการปฏิบัติให้ กนช.ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ,หน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง ผวจ.ในพื้นที่ทุกจังหวัด ได้กำชับหน่วยงานในกำกับให้เร่งรัดการดำเนินงานทั้งจนท.รัฐ ในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เรือท้องแบน และประสานภาคประชาชน ชมรมคนริมน้ำ ร่วมสนับสนุน

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ กล่าวอีกว่า พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ทุกหน่วย มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากฤดูฝน ให้ไหลลงสู่ทะเลได้สะดวก รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน ได้อย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกัน ต้องกักเก็บน้ำไว้ใช้ ให้ได้มากที่สุด รวมถึงการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ด้วยต่อไป โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความห่วงใยที่สำคัญของรัฐบาล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon