ครม. เห็นชอบ ต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก ยกระดับการทำงาน ‘ปปง.’

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก (แฟ้มภาพ)

ครม. เห็นชอบ ต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก ยกระดับการทำงานของ ‘ปปง.’ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการต่ออายุกรอบข้อบังคับของกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG) ซึ่งกลุ่ม APG เป็นองค์การระหว่างประเทศก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 โดยปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวมทั้งสิ้น 41 ประเทศ มีภารกิจหลักในการต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยให้เป็นมาตรฐานสากล

น.ส.รัชดากล่าวว่า กรอบข้อบังคับที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติ อาทิ 1) ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการในการต่อต้านการฟอกเงิน 2) ประเมินระดับมาตรฐานภายในประเทศว่าสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากน้อยเพียงใดผ่านการประเมินร่วมกันของประเทศสมาชิก 3) จัดให้มีการออกกฎหมายเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน และการออกมาตรการต่างๆ ตามมาตรฐานสากล และ 4) ประสานงานและการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลา 8 ปี และจะสิ้นผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปีนี้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงจำเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อครม. เพื่อต่ออายุกรอบข้อบังคับไปอีกรอบหนึ่ง คือ พ.ศ. 2564-2571 ซึ่ง ปปง.ได้ประมาณการรายจ่ายค่าสมาชิกของกลุ่มฯ ไว้แล้ว รวม 13.5 ล้านบาท

สำหรับผลการประเมินของประเทศไทย ล่าสุดเมื่อปี 2560 มีการดำเนินการด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลจำนวน 27 ข้อ จาก 40 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงในข้อด้อย และในส่วนของ ปปง.จะต้องจัดทำรายงานส่งกลุ่ม APG ตามรอบการประเมินทุกปี เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว ครม.ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงกับลูกค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานการทำงานของ ปปง.ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และสนับสนุนการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon