โปรดเกล้าฯเรียกคืนเครื่องราชฯ “ชุมพล บุษราตระกูล” อดีตผู้พิพากษาหลังถูกไล่ออก

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์

วันนี้ (21 ก.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตําแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ นายชุมพล บุษราตระกูล พ้นจากตําแหน่ง ผู้พิพากษา ประจําสํานักงานศาลยุติธรรม เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามมาตรา 32 (7) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม2557และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก และทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้รับพระราชทาน

ทั้งนี้ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image