กกต.ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง กำชับกรรมการหน่วย ทำตามระเบียบ

กกต.ลงพื้นที่เลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปาง ตรวจการอบรมกปน. ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย-ระเบียบ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. และนายแสวง บุญมี รองเลขาธิการกกต. พร้อมนายตนุภัทร รัตนพูลชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมสังเกตการณ์การการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน(อสม.) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4

แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน ที่ห้องประชุมกาสะลอง และห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกกต.

ทั้งนี้ สำนักงานกกต. ประจำจังลำปาง มีการจัดอบรมฯตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน จำนวน 5 อำเภอ รวม 386 หน่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งกกต. สำหรับอำเภอเกาะคา มีจำนวน 115 หน่วย ตั้งเป้าผู้เข้ารับการอบรมไว้ จำนวน 1150 คน สำหรับวันนี้เป็นการอบรมวันสุดท้ายมี 9 หน่วยๆ รวม 63 คน และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)จำนวนอีก 27 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องการเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด กกต.ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้จาก www.khonthai.com หรือแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องขอออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนให้พนักงานของสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งของผู้ยื่นคำร้อง

Advertisement

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสำนักงานกกต. ประจำจังหวัดจะดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิเลือกตั้งเพื่อใช้เดินทางข้ามเขตจังหวัดไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image