‘บิ๊กป้อม’ หนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาเยาวชน

‘บิ๊กป้อม’ หนุนใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาเยาวชน สู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการขออนุมัติการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานที่ 1 การสนับสนุนระบบการ   พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ และขอความเห็นชอบในหลักการให้นำโครงการส่งเสริมและ พัฒนากีฬาเยาวชนประชาชน และบุคลากรทางการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ วงเงินการสนับสนุนขอให้พิจารณาตาม ข้อเท็จจริงและความคุ้มค่าที่จะได้รับอีกครั้ง รวมถึงพิจารณาเห็นชอบการดำเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัด ประจำปีบัญชี 2563 ไตรมาส 2-3 และให้ความเห็นชอบหนังสือรายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

พล.อ.ประวิตร กล่าว่า ตามที่ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานและงบประมาณต่างๆ ขอให้คำนึงถึงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ที่ต้องได้รับการเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อม ในการแข่งขันกีฬาอย่างเต็มที่ ขอให้ฝ่ายเลขาฯ ดำเนินการตามมติ และความเห็น ของคณะกรรมการบริหารกองทุน นำนโยบายของกองทุนที่ได้ให้ไว้ ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ ต่อการกีฬาของชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรม ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้7 ความพิเศษ ‘สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต’ เดสติเนชั่นแห่งใหม่ สวรรค์ ‘นักช้อป’
บทความถัดไปน้องหมาเฝ้ารอที่ขอบสระ หลังเจ้าของหน้ามืดจมน้ำเสียชีวิต