เปิดแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟส5 โรงเรียน-ผับบาร์-อาบอบนวด

เปิดแนวปฏิบัติคลายล็อกเฟส5 โรงเรียน-ผับบาร์-อาบอบนวด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) ที่6/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่5 ) ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมพ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน และการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวและตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563

และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความ ในข้อ4(2)ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2563 เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายคำสั่งนี้โดยเคร่งครัดทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เย้ยพ.ร.ก.ฉุกเฉิน! ลอบเปิด 2 บ่อนใหญ่ในภูเก็ต ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ รวบกว่า 87 คน เงินหมุนเวียนหลายล.
บทความถัดไป‘บีทีเอส’ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ เตรียมพร้อมป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการเดินทาง