ผบ.ทบ. ทำพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T ก่อนทดสอบ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่หมวดบิน C หน่วยบินเดโชชัย 3 ภายในพื้นที่กองบิน 6 (บน.6 ดอนเมือง) พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานในพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่อง เข้าประจำการในกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก

ทั้งนี้ อากาศยานแบบ Cessna 182T ที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นี้ ผลิตโดยบริษัท Textron Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้

โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ พิสัยบิน หรือ ระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตร ,ความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตร/ชั่วโมง ,ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ขณะที่เพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัม (ประมาณ ครึ่งตัน)

โดยเครื่องบินดังกล่าว กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง

ทั้งนี้ ภารกิจที่สามารถนำอากาศยานไปใช้งาน ได้แก่ การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ/ยืนยัน/พิสูจน์ทราบ สนับสนุน กองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้, การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย, การลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่า/เขา ภูมิประเทศยากลำบาก

การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง) การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปฏิบัติการบินสนับสนุนให้กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น

กองทัพบก มีแผนจะบรรจุมอบอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับ กองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กองทัพบก จะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้ ให้ได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด สมดังปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในราชการ

ทั้งนี้ กองทัพบก ยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการป้องกันประเทศ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ของประเทศชาติ และประชาชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์ได้ทดสอบขับเครื่องบินดังกล่าวในฐานะอดีตนักบิน โดยใช้เวลาทดสอบ 15 นาที

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon