กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ผู้นับถือคริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์ ยื่นขอกรมศาสนา รับรองให้ถูกต้อง

กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ผู้นับถือคริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์ ยื่นหนังสือ ขอให้กรมศาสนา รับรองให้ถูกต้อง ชี้ ถ้าไม่รับรอง ส่อ ขัดสิทธิมนุยชนสากล

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ประเทศไทยผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเพ็นเทคอสต์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำโดยนายวุฒิวัฒน์ นิติกุลวรรักษ์ ประธานกลุ่ม

โดยขอความอนุเคราะห์ประสานงานกับกรมการศาสนาเพื่อการก่อตั้งองค์การศาสนา คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนต์ เพนเทคอสต์ โดยกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่สัญชาติไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งคริสตจักรและประกาศศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลามากกว่า 17 ปี ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำศาสนาผู้ประกาศสาวกและสมาชิกผู้ศรัทธาของคริสตจักรมากกว่า 10,000 คน

กลุ่มนิกายเพ็นเทคอสต์ มีต้นกำเนิดที่มาแตกต่างจากองค์การศาสนาที่กรมการศาสนาให้การรับรอง จึงไม่อาจเข้าร่วมสังกัดได้ และในระยะหลังทางกรมการศาสนาไม่อนุญาตให้จัดตั้งองค์การศาสนาเพิ่ม อันเป็นการขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ในการนี้ทางผู้นำศาสนาและสมาชิกสมบูรณ์คริสตจักรเชื้อสายลาหู่ ที่บรรลุนิติภาวะจำนวน 5,000 คน ได้ร่วมกันลงรายชื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความอนุเคราะห์สั่งการให้ทบทวนแนวคิดและพัฒนาให้มีการอนุญาตรับรององค์การจักเพ็นเทคอสต์ลาหู่ประเทศไทย เพื่อจะได้รับ การสนับสนุนจากรัฐบาลในฐานะประชาชนไทย

นอกจากนี้ ได้ยื่นเอกสารชี้แจงรายละเอียดความแตกต่างของนิกายดังกล่าวว่า 1. ต้นกำเนิดของนิกายมีผู้ก่อตั้งที่ต่างกันมีหลักข้อปฏิบัติที่ต่างกัน ประเพณีชนเผ่าที่ต่างกันและมีศาสนสถานที่เท่าเทียมกันในภูมิกำเนิดในต่างประเทศ ซึ่งองค์การศาสนาที่กรมการศาสนาให้การรับรองคือนิกายย่อยเพรสไบทีเรียน นิกายย่อยแบบติสต์ นิกายย่อยเซเว่นเดย์ และการรวมตัวของกลุ่มคริสตจักรอิสระ ซึ่งนิกายเพนเทคอสต์ เป็นนิกายดั้งเดิมจากยุโรปและมีการมีศักดิ์สิทธิ์ที่เท่าเทียมกันเพียงแต่มาเผยแผ่และประกาศศาสนาอย่างจริงจังในประเทศไทยภายหลังนิกายที่กล่าวถึงข้างต้น

2. ปัจจุบันศาสนาคริสต์เพ็นเทคอสต์ลาหู่ เป็นการก่อตั้งโดยคนไทยเชื้อสายลาหู่ หรือมูเซอตามภาษาท้องถิ่น ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรศาสนาต่างประเทศ หรือองค์กรศาสนาใดในประเทศไทย และไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นคนไทยกลุ่มน้อยที่รวมตัวกันด้วยศาสนาและความเชื่อ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การ์ตูนอรุณ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 : โดย อรุณ วัชระสวัสดิ์
บทความถัดไป“อรสิริน”เตรียมแต่งตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมจ้างซีอาร์ดีก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูเชียงใหม่มูลค่ากว่า 2.3 พันล.