ทบ.แจงเอกสารรายงานตัวรด.ไม่ให้เรียกสินไหมฯ ยัน ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ ฟ้องแพ่ง-อาญา

ทบ. แจง เอกสารรายงานตัว รด. ไม่ให้เรียกสินไหมทดแทน กรณี เกิดความเสียหาย แต่ไม่จำกัดสิทธิ์ ฟ้องแพ่ง-อาญา

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ. วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวชี้แจง กรณีมีการโพสต์ ข้อความเรื่องการเข้ารายงานตัวเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) หรือ รด. ในเชิงมีความกังวล โดยอ้างถึงอ้างถึงแบบฟอร์มของการรายงานตัว ที่มีสาระสำคัญอยู่ 3 ข้อ ที่ทางผู้ปกครองจะต้องเซ็นให้ความยินยอมด้วย โดยเฉพาะในข้อ 3 ที่ระบุไว้ว่า “หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ผู้ปกครองไม่ติดใจจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ และกองทัพบก นั้น ขอเรียนว่า การเข้าเรียนวิชาทหารตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 นั้น ได้ระบุกำหนดคุณสมบัติไว้ว่า บุคคลผู้ประสงค์จะเข้าศีกษา จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป) และที่สำคัญคือ ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค มีสภาพร่างกาย หรือจิตใจ ที่ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ฯ ฉบับดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2525 ทางกองทัพบกจึงได้กำหนดระเบียบของการรายงานตัวเข้าศึกษาโดยให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอม มีรายละเอียดอยู่ 3 ประการคือ ประการแรก ผู้ปกครองต้องเป็นผู้ยินยอมให้รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ประการที่สอง ผู้ปกครองต้องยืนยันว่า นศท. ผู้นี้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถเข้าฝึกวิชาทหารได้ตามหลักสูตรที่กำหนด ส่วนประการที่สามคือ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ผู้ปกครองไม่ติดใจจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ และกองทัพบก ซึ่งตามที่ระบุนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องในทางอาญา

“ ซึ่งทางผู้ปกครองต้องมั่นใจในคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาว่ามีความพร้อมจริง เพราะกระบวนเข้ารับการศึกษานี้ดำเนินการในลักษณะด้วยความสมัครใจ หากผู้ปกครองให้ข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริง อาจทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะกับบุคคลนั้น ทั้งนี้เพื่อความเสมอภาค และความคุ้มครองในด้านกฎหมาย ทั้งต่อตัวนักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่ และ กองทัพบก เอกสารดังกล่าวไม่ได้ไปจำกัดสิทธิ์การฟ้องร้องตามกฎหมายทั้งในทางแพ่ง และ อาญา หากมีความเสียหายเกิดขึ้น” พ.อ.วินธัย กล่าวและว่า

ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันกว่า 50 ปีมาแล้ว ยังไม่เคยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายใด ๆ อย่างไรก็ตาม ในการฝึกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารทางผู้บังคับบัญชา ได้ให้ความสำคัญอย่างมากมาตลอดในเรื่องของความปลอดภัย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แรมโบ้อีสาน เขาคือใคร ? ผู้รักชาติสุดหัวใจ หรือ คนทรยศคนเสื้อแดง ?
บทความถัดไปกทม.บริการ “เจาะเลือด” ผู้ป่วยถึงบ้าน นำร่องคนไข้ รพ.วชิระ กลุ่มติดเตียง สิงหาฯนี้