ครช. ชี้ ผ่าตันรธน.ไทย ไม่แก้ไข ต้อง ‘เขียนใหม่เท่านั้น’ นัดทำกิจกรรมหน้ารัฐสภา 10 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หรือ ครช. เผยแพร่ข้อเขียนมีเนื้อหาโดยสรุปว่าจากกรณีที่ ครช. พร้อมด้วยประชาชนเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายเพื่อเปิดทางให้มีการทำประชามติ ว่า ประชาชนต้องการให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม และติดตามความคืบหน้าอีกครั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้ข้อตกลงเกี่ยวกับแนวทางในการเคลื่อนไหวต

ขณะนี้ ครช. ได้จัดทำร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. …” เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งมีคำถามหลักว่า “เห็นควรให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่” และจะนำไปยื่นให้กับตัวแทนพรรคการเมืองในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา เพื่อนำไปบรรจุเป็นวาระการประชุมในสมัยประชุมสามัญต่อไป โดยครช.เชิญชวนประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมเพื่อสร้าง “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ร่วมกัน พร้อมเน้นย้ำว่า การผ่าทางตันรัฐธรรมนูญไทย ไม่แก้ไข แต่ต้องเขียนใหม่เท่านั้น

ครช. ยังระบุด้วยว่า รัฐธรรมนูญ ปี 2560 ไม่เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจคณะรัฐประหารและผู้อยู่เบื้องหลัง หากแต่ยังวางเงื่อนไขไว้อย่างแน่นหนาหากจะมีการแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเห็นชอบในวาระหนึ่งและสาม ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้ภายใต้สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบัน จะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ต้องอาศัยวิธีการที่พ้นไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ด้วยเหตุนี้ ครช. จึงเสนอให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น เริ่มจากการออกกฎหมายรับฟังความเห็นประชาชนว่าสมควรจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และให้ความเห็นของประชาชนมีผลผูกพันในทางการกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับภารกิจ หน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
บทความถัดไปสภาทนายฯเซ็นเอ็มโอยู มูลนิธิพระมหาไถ่ให้ความรู้สิทธิ กม.คนพิการ