อัครเดช หนุนสภาฯ ตั้งกมธ.แก้หนี้สินครูครอบคลุมทุกสังกัด ไม่ใช่แค่กระทรวงศึกษา

อัครเดชสนับสนุนการตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้สินครู เพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา แต่ขอให้ครอบคลุมครูทุกสังกัด ไม่ใช่เฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ..ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายสนับสนุนการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ว่า เรื่องนี้ถือว่าเป็นการปฏิรูปประเทศทางด้านการศึกษา ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าหนี้สินครูส่งผลกระทบต่อการศึกษา และเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปทางการศึกษา ที่ผ่านมาจะเห็นว่าได้มีการเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการตุลาการมากกว่าข้าราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง กรมอื่น เนื่องจากต้องการผลสัมฤทธิ์ในเรื่องของความเที่ยงธรรม ความสุจริตในการตัดสินคดี และเพื่อป้องกันการวิ่งเต้นเรื่องของเงินนอกระบบเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม จึงถือว่า เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่อาชีพครู เป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่มีเงินนอกระบบเข้ามาจุนเจือ เพราะด้วยลักษณะของอาชีพที่ต้องสอนหนังสือทำให้ครูนั้นต้องหันเหไปทำอาชีพเสริม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายประกัน การขายตรงหรือขายสินค้าอื่น ดังนั้น คุณภาพทางการศึกษาจึงลดลง เนื่องจากครูนั้นไม่มีสมาธิในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพราะต้องมาดูแลปากท้องของตัวเองและครอบครัวด้วย เนื่องจากรายได้ที่ทางราชการอุดหนุนไม่เพียงพอ จึงทำให้มีช่วงหนึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้มีการพิจารณาเพิ่มเงินวิทยฐานะเพื่อแก้ไขปัญหาในวงข้าราชการครูหรือข้าราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ครูมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในระดับหนึ่งในการที่เพิ่มรายได้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก็ยังมีข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่นอีกที่ยังอยู่นอกกฎเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลดำเนินการ

เมื่อรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องไปทำอาชีพอื่น ทำให้มีเวลาที่จะไปให้กับลูกศิษย์ลดน้อยถอยลงไป ส่งผลถึงคุณภาพทางการศึกษาทำให้ผลสำเร็จในการเรียนการสอนมีปัญหาอุปสรรค เพราะวันนี้มีตัวชี้วัดหลายตัว ว่าเยาวชนของไทยได้รับการเรียนการสอนอันดับท้ายๆของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหามาจากรากเหง้าในเรื่องหนี้สินของครูด้วย เป็นปัญหาหนึ่ง ส่วนปัญหาอื่นๆก็มีประกอบรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ ปัญหาเรื่องของระบบราชการ ปัญหาเรื่องการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ แต่ปัญหาหนี้สินของครูนั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งที่ผมต้องการให้กรรมาธิการวิสามัญที่จัดตั้งขึ้นได้ศึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรทางการศึกษานายอัครเดช กล่าว

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า ตนในฐานะผู้แทนราษฎร ได้มีการลงพื้นที่ตลอดระยะเวลาก่อนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 ปีและวันนี้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมา 1 ปีกว่า ซึ่งตลอด7 ปี ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปสัมผัสสถานศึกษาที่อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะในเขตอำเภอบ้านโป่ง ซึ่งมีสถานศึกษาหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนารวมถึงโรงเรียนที่สังกัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษาเรานั้นมีบุคลากรที่สังกัดที่ได้รับการดูแลที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ตนจึงต้องการให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้น ไม่ได้ดูเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียว เพราะยังมีบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่นอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้อ่านส่วนใหญ่ เห็นควรแก้รัฐธรรมนูญ ในแนวทาง ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ
บทความถัดไปเพชรมณี แกร่งกว่าอัด มาร์เทียส หน้าช้ำ ชนะคะแนนคู่เอกมวยไทย ส.สมหมาย