‘ก้าวไกล’ เสนอตัดงบวิชาลูกเสือทิ้ง เปลี่ยนเป็นชมรมแทน

‘ก้าวไกล’ เสนอตัดงบวิชาลูกเสือทิ้ง เปลี่ยนเป็นชมรมแทน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 กันยายน ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 เป็นวันที่ 3 โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาคนที่สอง เป็นประธานในการประชุม

จากนั้นเวลา 17.00 น. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) อภิปรายมาตรา 24 งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 129,854,825,700 บาท ว่างบลงทุนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งไว้ 21103.70 ล้านบาท ซึ่งแต่ละปีงบในส่วนนี้กระทรวงเบิกจ่ายไม่ทันประมาณ 5% ดังนั้น การเสนอให้มีการปรับลดงบ จำนวน 1853.31 ล้านบาทนั้น เป็นการตัดงบประมาณแบบอำพราง คือตัดงบที่เบิกจ่ายไม่ทันอยู่แล้วออกไป ต่อมาโครงการที่ดึงครูและนักเรียนออกจากห้องเรียนและสร้างงานธุรการให้กับครูยังไม่ได้รับการปรับลด จึงเสนอขอให้ปรับลดงบ จำนวน 351.4598 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จำนวน 111.7173 ล้านบาท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 59.6993 ล้านบาท โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 15.1667 ล้านบาท โครงการเสริมสร้างคุณภาพ จริยธรรม ธรรมาธิบาลในสถานศึกษา จำนวน 101.797 ล้านบาท และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน จำนวน 63.0795 ล้านบาท

นายวิโรจน์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ขอให้ยกเลิกวิชาลูกเสือเปลี่ยนเป็นชมรมแทน เนื่องจากชุดลูกเสือชุดหนึ่งราคา 1,000 บาท หนึ่งปีการศึกษาใส่ไม่เกิน 40 ครั้ง 2-3 ปีการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนใหม่อีก ขณะที่เด็กไทยยังประสบปัญหาทุพโภชนาการ คือเด็กไม่มีอาหารเช้าทาน ยังขาดน้ำดื่มที่สะอาด ขาดความปลอดภัยในโรงเรียน ขาดห้องน้ำและสุขอนามัยที่ดี รวมถึงรถโรงเรียน และขอให้เปลี่ยนหลักสูตรของลูกเสือเป็นการส่งเสริมทักษะการเอาตัวรอดแทน เช่น การว่ายน้ำ เพราะปีหนึ่งเด็กไทยเสียชีวิตจากการจมน้ำและไฟดูดตายเป็นจำนวนมาก ขณะที่วิชาลูกเสือเป็นวิชาซ้ำซ้อนกับวิชาหน้าที่พลเมือง จึงขอตัดงบ 80.7961 ล้านบาท และเมื่อรวมกับโครงการก่อนหน้านี้เอาครูและนักเรียนออกนอกโรงเรียน จะปรับลดงบประมาณในมาตรา 24 นี้เท่ากับ 457.3465 ล้านบาท

ต่อมาเวลา 17.25 น. ที่ประชุมเห็นชอบมาตรา 24 ตามที่ กมธ.แก้ไข ด้วยมติ 256 ไม่เห็นด้วย 131 งดออกเสียง 12 ไม่ออกเสียง 2 เสียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สภาจัดหนักงบก.ยุติธรรม กำไลEMเช่าแพง – สงสัยปั้นตัวเลข บิดเอาคนเกเร มาฟื้นฟูติดยา
บทความถัดไปเอ๊ะยังไง! วาดิมลบภาพคู่ซาร่าเกลี้ยงไอจี เหลือแค่ภาพเที่ยวไทย