เครือข่าย ผญ.เพื่อสิทธิพลเมืองฯ ประณามการใช้ความรุนแรง ชี้กังวล รบ.ไม่เห็นค่าการเจรจา

เครือข่าย ผญ.เพื่อสิทธิพลเมืองฯ ประณามการใช้ความรุนแรง ชี้กังวล รบ.ไม่เห็นค่าการเจรจา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม เฟซบุ๊ก Angkhana Neelapaijit ของนางอังคณา นีละไพจิตร ได้ออกแถลงการณ์ประณามการสลายการชุมนุมของรัฐบาล และ #เรียกร้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน ว่า

จากการที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และนำมาสู่การสลายการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษาประชาชนที่เรียกตัวเองว่า “คณะราษฎร” ที่บริเวณสี่แยกปทุมวันเมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม 2563 พวกเราในฐานะเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รู้สึกกังวลและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมถึงนโยบายและวิธีการของรัฐบาลในการสลายการชุมนุม และการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมซึ่งส่วนมากเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน รวมถึงผู้หญิงและเด็กหญิงที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล

ในการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุม รัฐบาลควรปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่าด้วยการใช้อาวุธที่มีความร้ายแรงต่ำในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะหลักการใช้การฉีดน้ำแรงดันสูง (Water Canon) ซึ่งการฉีดน้ำแรงดันสูงควรใช้เฉพาะในสถานการณ์ที่การชุมนุมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสาธารณะอย่างร้ายแรง และมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าจะนำไปสู่การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัส หรือการทำลายทรัพย์สินอย่างรุนแรงในวงกว้าง อีกทั้งการเล็งหัวฉีดน้ำแรงดันสูงไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในระยะใกล้ อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการมองเห็น หรือได้รับบาดเจ็บร้ายแรงอื่นๆ (ข้อ ๗.๗) #การสลายการชุมนุมของรัฐบาลด้วยใช้การฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมี เมื่อคืนวันที่ 16 ตุลาคม จึง #ไม่ได้สัดส่วนกับหลักการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมตามมาตรฐานสากล เนื่องจากผู้ชุมนุมไม่มีท่าทีในการต่อสู้ หรือใช้อาวุธที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงต่อสาธารณะหรือต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#เราขอเน้นย้ำว่าสิทธิในการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และรัฐไม่มีความชอบธรรมในการใช้วิธีปราบปรามโดยใช้ความรุนแรงต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
เรากังวลอย่างมากที่รัฐบาลไม่เห็นคุณค่าของการเจรจากับบรรดาผู้ชุมนุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน แทนการใช้วิธีการปราบปรามด้วยความรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่การต่อต้านที่มากขึ้น

#เราขอประณามการกระทำของรัฐบาล และเรียกร้องต่อองค์กร และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งองค์กรอิสระ สถาบันตุลาการและผู้พิพากษา ในการยืนยันหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสันติของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

#สุดท้ายเราเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง #ยุติการจับกุมและควบคุมตัวประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสันติ และเรียกร้องทุกฝ่ายให้ยุติการสร้างความเกลียดชัง และผลักไสคนที่เห็นต่างเป็นศัตรู เรามีความหวังว่าสังคมไทยจะมองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของบุคคลทุกคน มีความอดทน อดกลั้นและรักษาความเป็นสังคมที่เคารพในความแตกต่างหลากหลายของกันและกัน

เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
17 ตุลาคม 2563
ลงชื่อ
ทิชา ณ นคร
สุนี ไชยรส
อังคณา นีละไพจิตร
นัยนา สุภาพึ่ง
มาลี พฤกษ์พงศาวลี
อุษา เลิศศรีสันทัด
สมศรี หาญอนันทสุข
ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์
สุมาลี โตกทอง
เรืองรวี พิชัยกุล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ใครเห็นด้วยกับความรุนแรงช่วยกดอันเฟรนด์ที กิ๊ฟ วรรธนะ บอกชัด เราคนละเวย์กัน
บทความถัดไปสำรวจบรรยากาศ ‘บีทีเอส-เอ็มอาร์ที’ ก่อนเวลา ‘ราษฎร’ นัดชุมนุม