ศรีสุวรรณ จ่อร้องมหาเถระ-สำนักพุทธฯ เร่งจัดการเหล่าอลัชชีร่วมม็อบราษฎร

ศรีสุวรรณ จ่อร้องมหาเถระ-สำนักพุทธฯ เร่งจัดการเหล่าอลัชชีร่วมม็อบราษฎร

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีภิกษุ-สามเณร ออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะหรือประท้วงทางการเมืองหลายองค์ ล่าสุดคือที่ศาลายา เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563 และที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งสื่อมวลชนละประชาชนได้ถ่ายรูปหน้าตานำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่แคร์หรือเกรงกลัวกฎหมาย และไม่สนใจเสียงครหา ข้อตำหนิติเตียนของพุทธมามกะที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการถือครองเพศบรรพชิตแต่อย่างใดไม่นั้น

พฤติกรรมและการแสดงออกดังกล่าวภิกษุ-สามเณรเหล่านั้นมิได้ละอายต่อการกระทำของตนแต่อย่างไร และในทางพุทธศาสนามักเรียกขานว่า อลัชชีซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ประพฤตินอกจารีต หรือภิกขุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ ซึ่งกระทำตนมิให้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของอุบาสก-อุบาสิกา หรือผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่อย่างใด แต่ทำให้ภิกษุ-สามเณรทั่วประเทศที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพลอยมัวหมองตามไปด้วย ทั้งๆที่การที่บุคคลใดมาบวชเป็นพระหรือบรรพชาเป็นสามเณรย่อมต้องปล่อยวาง ละกิเสสปัญหาจากปัญหาทางโลกแล้ว (โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ (ความหลง).) และควรมุ่งปฏิบัติตนสู่ทางธรรม ตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะชอบ หากไม่สามารถลดละลงได้ ก็ควรสึกออกไปเป็นฆารวาสเสีย

ทั้งนี้ ภิกษุ-สามเณร ต่างมีศีลบัญญัติและข้อห้ามซึ่งทางมหาเถรสมาคมซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของภิกษุ-สามเณรเป็นผู้กำหนด โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้บังคับใช้ แต่กลับเพิกเฉยที่จะเร่งจัดการเอาผิดหรือเร่งจับสึก ภิกษุ-สามเณรเหล่านี้ที่มาร่วมม็อบที่ผิดกฎหมาย และจาบจ้วงต่อสถาบัน และกระทำการให้เป็นที่แปดเปื้อนต่อบวรพุทธศาสนา

“สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้องรูปถ่ายหน้าตาภิกษุ-สามเณรต่างๆที่มาร่วมม็อบในแต่ละม็อบ เพื่อนำไปร้องเรียนและมอบให้มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รวมทั้งนายอนุชา นาคาศัย ในฐานะผู้กำกับ ดูแลสำนักพุทธฯ เพื่อให้เร่งเอาผิด ลงโทษ และหรือจับภิกษุ-สามเณรที่ทำตนเป็นอลัชชีเหล่านี้ให้สึกออกไปจากเพศบรรพชิตเสียให้หมด และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามกฎหมาย เพื่อมิให้มากระทำตนแปดเปื้อนต่อบวรพุทศาสนาต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล (ตึก กพร.เดิม)” นายศรีสุวรรณ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image