‘สฤษดิ์’ ลงพื้นที่หาเสียงช่วย สจ. ชูนโยบายเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่ยโสธร

‘สฤษดิ์’ ลงพื้นที่หาเสียงช่วย สจ. ชูนโยบายเปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่ยโสธร

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 พฤศจิกายน นายสฤษดิ์ ประดับศรี ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ยโสธร เบอร์ 3 ในนามคณะก้าวหน้ายโสธร โดยจุดแรกลงพื้นที่วัดศรีวีรวงศาราม บ้านราชมุนี ต.โนนทราย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เพื่อช่วยนายศุภวิชญ์ บุญทศ ผู้สมัครสมาชิกสภากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สจ.) เบอร์ 3 เขต3 หาเสียงพร้อมทั้งกล่าวปราศรัยนโยบายในการพัฒนาจังหวัดยโสธร ภายใต้สโลแกนว่า “น้ำฮอดนา ไฟฟ้าฮอดท่ง ส่งเสริมศูนย์เกษตรสาธิต ผลผลิตมีหม่องขาย พัฒนาเครือข่ายบทบาทสตรี รายได้ดีจากการท่องเที่ยว” โดยมีประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมฟัง

โดยจุดสองลงพื้นที่วัดป่าหนองสิม ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เพื่อช่วยนายดำรงค์ศักดิ์ เติมทรัพย์ ผู้สมัคร สจ.เบอร์ 2 เขต 2 หาเสียงและพบปะชาวบ้านโดยมีผู้ร่วมฟังปราศรัยกว่า 300 ราย

นายสฤษดิ์ กล่าวว่าวันนี้ตนและทีมผู้สมัคร สจ.ทั้ง 30 เขตพร้อมรับใช้และพัฒนายโสธรให้เจริญยิ่งกว่าที่เป็นอยู่โดยการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนโยบายหลักของตนประกอบด้วย 1.น้ำฮอดนาคือจัดให้มีระบบธนาคารน้ำใต้ดินทั่วทั้งจังหวัดและจัดให้มีระบบน้ำชลประทานหรือแหล่งน้ำเดิมให้เข้าถึงประชาชน 2.ไฟฟ้าฮอดท่งคือทุกครัวเรือนต้องมีไฟฟ้าใช้ภายในปี 2564 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรครอคลุมพื้นที่และจัดให้มีระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์เพื่อเข้าถึงไร่นา 3.ศูนย์ส่งเสริมเกษตร-ท่องเที่ยวๆสาธิต คือจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกตำบลเพื่อการผลิต ,สร้างศูนย์ต้นแบบการพืชเชิงคุณภาพลดพื้นที่การปลูกเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดสร้างพิพิธภัณท์บั้งไฟมีชีวิตและการกระจายการจัดงานบุญบั้งไฟกระจายทุกอำเภอ 4.ผลผลิตมีม่องขาย คือจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหน่วยตลาดจัดการตนเอง,จำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้จากวิสาหกิจชุมชนตำบลไปยังตลาดภายในจังหวัด โรงบาล เรือนจำ โรงเรียน ค่ายทหารและตลาดนอกจังหวัดโดย อบจ.จะเป็นฝ่าบบริหารจัดการ 5.ขยายบทบาทสตรีคือต่อยอดบทบาทกลุ่มสตรี,จัดตั้งห้องเรียนเพื่อความเป็นเลิศของสตรี และ 6.พัฒนาเเด็กและยาวชนคือ Youth Space พื้นที่สำหรับเด็กระดับตำบล,ห้องเรียนฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนและสร้างช้างเผือกด้านการศึกษาและกีฬา โดยนโยบายทั้งหมดข้างต้นจะนำพี่น้องชาวยโสธรมีชีวิตที่ดีขึ้น ตนขอโอกาสชาวยโสธรทุกท่านร่วมกันจับมือแล้วเดินไปกับตนเพื่อพัฒนายโสธรอีกครั้ง

Advertisement

นายสฤษดิ์ กล่าวอีกว่าที่สำคัญคนยโสธรต้องอยู่ดีมีแฮง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและมีชีวิตที่ปลอดภัยขึ้นในทุกด้าน ขอให้พวกเราที่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยเริ่มต้นได้ที่ยโสธร

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image