‘บิ๊กป้อม’ มอบของขวัญปีใหม่เกษตรกร จัดสรรที่ดิน เปิดตลาดชุมชน สร้างรายได้ปชช.

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน ) หรือ “บจธ.” เปิดเผยว่า บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกรโดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ.ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เนื่องด้วยบจธ. ถือเป็นหน่วยงานรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่มีภารกิจที่ช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ของรัฐอยู่แล้ว โดย บจธ. จะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและยังช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินรายบุคคล ทุกโครงการจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้ ให้ความรู้ในการทำเกษตร ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภค และการตลาด เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างครบวงจร โดยให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยผลสำเร็จที่ผ่านมา เห็นได้ชัด อาทิ วิสาหกิจขุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ต. ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย และวิสาหกิจขุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานราก บ้านช่องโคพัฒนา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่เริ่มเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ช่วง 4-6 เดือนที่ผ่านมา ด้วยการเลือกปลูกพืชผักอายุสั้นผสมผสานกับการทำนา และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์นั้น ปรากฎว่าทั้ง 3 พื้นที่สามารถเก็บผลผลิตพืชผักอายุสั้นหลายชนิดเช่นถัวฝักยาว แตงกวา พริก ฟักทอง มะเขือเปราะ ผักปัง ผักเซียงดา และผักคะน้าเม็กซิโก จนทำรายได้ได้แล้ว บางพื้นที่ เช่น วิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ มีการเปิดร้านค้าชุมชนให้สมาชิกหมุนเวียนนำผลผลิตมาจำหน่ายทุกวัน ขณะที่วิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์มีการเปิดจำห่ายผลผลิตพืชผักอินทรีย์ทุกวันศุกร์ หลังจากเริ่มจำหน่ายช่วง 1 เดือนที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจจนผลผลิตไม่จำหน่ายเลยทีเดียว ทั้ง 3 พื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของ 12 โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ที่บจธ. ดำเนินการจัดซื้อที่ดินช่วงปี 2562 – 2563 เพื่อช่วยเกษตรกรและผู้ยากจน ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา จันทบุรี เพชรบุรี และสุราษฎร์ธานี รวม 480 ครัวเรือน ให้มีที่ดินทำกินโดยทำสัญญาเช่า รวมเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ และบางโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาสาธารณูปโภค และเพิ่งได้รับงบประมาณส่งเสริมอาชีพ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้เกือบทุกพื้นที่จะมีผลผลิตทั้งเพื่อบริโภค แบ่งปัน และจำหน่ายได้เช่นกัน.

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นนโยบายที่ประสบความสำเร็จของนัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตกร และประชาชนทั่วประเทศ ที่ไม่ที่ทำกินและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคอุบัติใหม่โควิด 19 ตามนโยบาย ของพล.อประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่กำกับดูแล บจธ และได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ที่จะมาถึงให้กับพี่น้องประชาชนและชาวเกษตรกรทั่วประเทศ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตร.เผย ชายชุดชมพู อยู่ในกลุ่มการ์ดคณะราษฎร คาดวิถีกระสุนพลาดหันหาฝั่งเดียวกัน
บทความถัดไป“ลาซาด้า” แจงกรณีมีข่าวแฮกเกอร์ประกาศขายข้อมูลของผู้ใช้ Lazada