‘บิ๊กป้อม’ ดันยุทธศาสตร์พัฒนาชายแดนใต้ ชูเมืองต้นแบบ อ.จะนะ สร้างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการปรับผังเมืองเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา และความคืบหน้าการดำเนินการจัดสรรโควตพลังงานไฟฟ้า 1,700 เมกะวัตต์ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตามแผนการลงทุนของภาคเอกชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน และการจัดทำปะการังเทียมพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติการช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแผนพัฒนาระบบสาธารณสุข 4 อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาและงานสาธารณสุขต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2564-2567)

พล.อ.ประวิตร กล่าวเน้นย้ำว่า งานพัฒนาที่ดี จะนำไปสู่การลดปัญหาด้านความมั่นคงได้ขอให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว เป็นลำดับแรกด้วยงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล คือ เมืองต้นแบบฯ จะนะ ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมมือทำงานอย่างเต็มที่ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 3 เรื่อง ที่กล่าวถึงในวาระรายงานความก้าวหน้า ให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2564 ขอให้ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการ และรายงานอย่างตอเนื่องด้วย ยังมีนโยบายรัฐบาล ครม., กพต. นายกรัฐมนตรี และผม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอีกหลายเรื่อง ที่มีการสั่งการไปแล้ว ขอให้ ศอ.บต. รวบรวม และประสานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมวางแผนดำเนินการโดยเร็ว และเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยดำเนินการ และจัดทำคำของบประมาณ ไปดำเนินการในปี 2565 โดยให้ สมช. และสำนักงบประมาณ ให้การสนับสนุนการทำงานแก่ ศอ.บต. ด้วยเพื่อให้งานพัฒนา มีความก้าวหน้า สามารถสะท้อนความสำเร็จการแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้การบินไทย เปิดเที่ยวบิน “บินรับพรปีใหม่ สุขใจตลอดปี” 1ม.ค. เริ่มต้น 6,999 บ.
บทความถัดไปฝังศพ ‘มาราโดน่า’ ตำนานแข้งหัตถ์พระเจ้า แฟนบอลแห่อาลัยวุ่น ต้องใช้กระสุนยาง-ฉีดน้ำสกัด