“วิญญัติ” เผย “อ.วรเจตน์” ส่อชนะคดี โดนคสช.ฟ้อง ขัดคำสั่งรายงานตัว

ส่อเเววชนะ”วิญญัติ”เผย ศาล รธน. วินิจฉัยคำสั่ง คสช.เรียก “วรเจตน์”รายงานตัวขัดต่อรัฐธรรมนูญรอศาลเเขวงดุสิตอ่านคำพิพากษา

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายวิญญัติ ชาติมนตรี … นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) ทนายความของ ศาสตราจารย์ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมผลการพิจารณาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญความว่า

ในฐานะเป็นทนายท่านอาจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ขอแจ้งต่อผู้สนใจใคร่รู้ว่า อาจารย์จะต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลแขวงดุสิต เนื่องจากคดีที่มีการฟ้องเอาผิดว่าอาจารย์ ว่าขัดคำสั่งไม่มารายงานตัวได้สืบพยานเสร็จสิ้นแล้ว ภายหลังจากศาลทหารกรุงเทพได้โอนสำนวนคดีมาศาลแขวงดุสิต โดยก่อนจะมีการสืบพยาน อาจารย์ได้ยื่น “คำร้องขอให้ศาลส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญ” ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และศาลแขวงดุสิตให้รอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนั้น

วันนี้ ผมได้ทราบจากข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ข่าวที่ 27/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดังความที่ปรากฎนี้ แต่อาจารย์ขอทราบรายละเอียดของคำวินิจฉัยฉบับสมบูรณ์ และฟังคำพิพากษาศาลแขวงดุสิตเสียก่อน จึงจะแถลงและเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้ง

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

นายวิญญัติ ชาติมนตรี
2 ธันวาคม 2563 20:45

(2) ศาลแขวงดุสิตส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่  26 พฤษภาคม 2557 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ (เรื่องพิจารณาที่ 12/2563)

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 29/2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 41/2557 เรื่อง กำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัว เป็นความผิด ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เฉพาะในส่วนโทษทางอาญา โดยมติเอกฉันท์ว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 26 และเฉพาะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บับที่ 29 /2557 เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 โดยมติสียงข้างมากว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 วรรคหนึ่ง ด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon