ชวน ชี้ รธน.60 มาไกลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ย้ำปัญหาอยู่ที่คนใช้

ชวน ชี้ รธน.60 มาไกลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ย้ำปัญหาอยู่ที่คนใช้

วันที่ 10 ธันวาคม ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชมรมเพื่อนโดม จัดปาฐกถา เรื่อง ประชาธิปไตยไทยบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลง เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ และครบครอบการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 86 ปี

โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475 เพื่อเป็นตลาดวิชาให้กับประชาชน แต่รัฐธรรมนูญปี 2560 ถอยไปไกลพอสมควร เพราะมีการกำหนดให้มี ส.ว. จากการแต่งตั้ง และการกำหนดให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพมาเป็น ส.ว. ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเมื่อครั้งมีการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2560 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มาขอความเห็น ซึ่งส่วนตัวได้ให้ความเห็นไปว่า ปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับการกระทำของคนที่ใช้รัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ

“ประชาธิปไตยไทยเริ่มใช้รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ซึ่งต้องบอกว่าในสมัยนั้นบทบัญญัติของกฎหมายเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในหลวงของเรา ไม่ได้ใช้อำนาจเผด็จการรังควานผู้อื่น ยกตัวอย่าง ลายพระราชหัตถ์เลขา ในหลวง ร.7 เขียนขณะที่ทรงสละราชสมบัติ ปี 2477 ทรงเขียนว่า แม้พระองค์ ท่านจะอยู่มาตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็ไม่เคยใช้อำนาจอย่างที่คณะราษฎร์ใช้ พระองค์จึงตัดสินใจสละราชสมบัติในขณะนั้น และต่อมาประชาธิปไตยไทยมีเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจตรงที่ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเมือง โดยรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ถือเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นจุดเริ่มต้นการกำหนดให้อำนาจอธิปไตยเ่ป็นของประชาชน และบทบัญญัติของพระมหากษัตริย์ก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการกำหนดว่าจะละเมิดพระมหากษัตริย์ไม่ได้” นายชวน กล่าว

นายชวน กล่าวว่า เมื่อวันเวลาเปลี่ยน แต่เราไม่พร้อมมาแต่ต้น ก็ไม่มีวันที่ประชาธิปไตยจะสมบูรณ์ อีกทั้งประชาธิปไตยกับปัญหาบ้านเมืองเป็นของคู่กัน เพียงแต่ระบอบเผด็จการมีการปกปิดข้อมูล ดังนั้น เราจะหวังว่าความราบรื่นในประชาธิปไตยเป็นไปไม่ได้ จึงต้องมีองค์กรมารับผิดชอบอย่างเป็นระบบและปกครองด้วยหลักกฎหมาย ยิ่งบ้านเรามีประสบการณ์บอกให้รู้ว่า คนที่ดีและหลักที่ดีต้องเดินไปด้วยกัน ปัญหาที่ผ่านมาโดยหลักแล้วไม่เกิดจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญทั้งหมด แต่เกิดจากปัญหาของคนด้วย ทั้งนี้ การเมืองในอดีตที่ผ่านมาในภาคปฏิบัติเต็มไปด้วยการสร้างความแตกแยก เช่น ในอดีตเคยถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคอมมิวนิสต์ หรือในยุคต่อมาก็มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์สร้างวาทกรรมใส่ร้ายซึ่งกันและกัน จนไปถึงการขัดขวางไม่ให้บุคคลบางคนเข้าไปในพื้นที่บางจังหวัด

“เวลานี้เราต้องการกระบวนการสร้างความปรองดอง เพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทุจริต รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบ้านเมือง” นายชวน กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon