โพลชี้ ปชช. ผิดหวัง ‘บิ๊กตู่’ เปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด-จนท.รัฐทุจริต อุปสรรคแก้วิกฤตชาติ-โควิด-บ่อน

โพลชี้ ปชช. ผิดหวัง ‘บิ๊กตู่’ เปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด-จนท.รัฐ ทุจริต อุปสรรคแก้วิกฤตชาติ-โควิด-บ่อน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่องโควิด กับ การปฏิรูป กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,445 ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 –8 มกราคม 2564ที่ผ่านมา

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อหัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐคือ ต้นตอ และอุปสรรค แก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ ทั้ง ทุจริตต่อหน้ําที่ ปล่อยปละละเลย และมีส่วนทําเอง

รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ นายกรัฐมนตรี ควรไล่บี้ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง จัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 96.5 ระบุ ถ้าจัดการ ผู้บัญชาการตํารวจแต่ละระดับ ก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย เพราะอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าว และบ่อน

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.3 ระบุ สิ่งที่เห็นคือ ความจอมปลอม เฟค ของนักการเมืองผู้มีอํานาจรัฐท่าทีขึงขังจัดการบ่อนพนัน แต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์เอื้อ เรื่องเงียบ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุ นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด จัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุ โควิดรอบใหม่ ไม่เหมือนช่วงยึดอำนาจใหม่ ๆ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.7 ระบุยังไม่เห็นมี หัวหน้าส่วนราชการใด ออกมาทําให้เห็นว่า จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ14.1 ระบุ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, ร้อยละ 9.6 ระบุ กระทรวงมหาดไทย, ร้อยละ 9.4 ระบุ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง, ร้อยละ 9.1 ระบุ กระทรวงแรงงาน ในขณะที่ เพียงร้อยละ 0.8 ระบุกระทรวงพาณิชย์ (เยียวยาช่วยเหลือ ลดทุกข์ยากประชาชนจากโควิดรอบใหม่) และเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้น ที่เห็นทุกส่วนทําดีเต็มที่แล้ว

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 ต้องการเห็นการปฏิรูปกํารทำงานของ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตํารวจ แรงงาน มหาดไทย ถอนรากถอนโคน ขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิด คืนความสุขประชาชนเหมือนเคยสัญญาไว้ หลังยึดอำนาจปี 2557 ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.1 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า “อิทธิพลมืด บดขยี้ อํานําจรัฐ” กําลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังโควิดระบาดรอบใหม่ สะท้อนอำนาจรัฐอ่อนแอ แต่ทำเป็นขึงขังจัดการเด็ดขาด แต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่เกี้ยเซี้ยลงตัวจนเรื่องเงียบ แต่ที่เด่นดังเห็นชัดคือ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า ส่วนสัญญาประชาคมที่จะคืนความสุขของประชาชนจากนายกรัฐมนตรี และผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแลปกครองบ้านเมืองก็ถูกทวงถามมาตลอดตอนนี้ ณ เวลานี้ ถ้ามีอัศวินขี่ม้าขาวจากเบื้องบนสั่งการระดมกำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ ปฏิรูปการทำงํานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกระดับในห้วงเวลานี้ได้ “จริงจัง ต่อเนื่อง” ผลที่ตามมาคือ ความศรัทธาภักดีจากกลุ่มราษฎรประชาชนทั้งประเทศ ต่อเสาหลักของชาติจะกลับคืนมาได้ไม่ยากนักแต่ไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพราะส่วนนี้คือ ข้อเสนอแนะ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อว.โดย วช.ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองนาโนน้ำยาฆ่าเชื้อรับมือโควิด-19 ผ่าน กอ.รมน.
บทความถัดไป‘วันชัย’ ซัด รบ.-ฝ่ายค้าน เอาโควิดมาเล่นการเมือง แนะหยุดห้ำหั่นซ้ำเติมวิกฤตประเทศ