ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ ตั้ง ‘พ.อ.เจียรนัย วงศ์สอาด’ เป็นประธานบอร์ดการเคหะฯ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ประกาศ ตั้ง ‘พ.อ.เจียรนัย วงศ์สอาด’ เป็น ประธานบอร์ดการเคหะฯ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (1 ตุลาคม 2562) เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน ซึ่งในจำนวนนี้มี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ลาออกจากตำแหน่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เห็นชอบแต่งตั้ง พันเอก เจียรนัย วงศ์สอาด เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘นิชิโนะ’ รับเหรียญเกียรติยศ หลังถูกใส่ชื่อ ใน Japan Football Hall of fame ครั้งที่ 16
บทความถัดไปจ่านิว ร่วมอาลัย ‘ฐากูร’ ยกเป็นคนหาได้ยาก มั่นคงจุดยืน-รักษาสมดุลของข่าวสาร