เลขา คกก.สมานฉันท์ เผยประชุม 25 ม.ค. จ่อเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน เปิดทางสื่อร่วม 1 ราย

เลขานุการ คกก.สมานฉันท์ เผยประชุม 25 ม.ค. เตรียมเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน เปิดทางสื่อฯ ร่วมด้วย 1 คน พร้อมอ้าแขนรับฝ่ายค้านเข้าร่วมกรรมการสมานฉันท์

นายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสมานฉันท์ กล่าวถึงความคืบหน้าของการทำงาน ว่า หลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ เลือก นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานกรรมการสมานฉันท์ และประธานรัฐสภาได้ลงนามในประกาศรัฐสภา แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วนั้น

ขั้นตอนต่อไป คือ การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จำนวน 4 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่คัดเลือกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

โดยกรรมการแต่ละคนจะต้องพิจารณาหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามแนวทาง คือ ผู้หญิงไม่น้อยกว่า 2 คน และสื่อมวลชน 1 คน พร้อมมอบหมายให้กรรมการหาแนวทาง ในการได้มาซึ่งกรรมการสมานฉันท์ในสัดส่วนผู้แทนฝ่ายผู้ชุมนุมและผู้แทนฝ่ายอื่น ฝ่ายละ 2 คน มานำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ในครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคมนี้ เวลา 13.30 น. โดยมีวาระพิจารณาเรื่องดังกล่าว รวมถึงพิจารณากรอบอำนาจหน้าที่และภารกิจที่เกี่ยวข้องด้วย

นายคุณวุฒิ กล่าวถึงกรณีที่ ส.ส. ฝ่ายค้าน ยังไม่ได้เสนอรายชื่อตัวแทนเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ ว่า การทำงานของคณะกรรมการสมานฉันท์ เป็นการทำงานในลักษณะที่แสวงหาความคิดเห็น และความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยหาก ส.ส. ฝ่ายค้านจะเสนอรายชื่อตัวแทนมาเป็นกรรมการสมานฉันท์ ก็ยินดีที่จะร่วมกันทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon