กกต.ย้ำ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ต้องยื่นหลักฐานเสียภาษีเงินได้ 3 ปีประกอบด้วย

กกต.ย้ำ ผู้ลงสมัครเลือกตั้งเทศบาล-นายกเทศมนตรี ต้องยื่นหลักฐานเสียภาษีเงินได้ 3 ปีประกอบด้วย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เน้นย้ำผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2 ภายใต้ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ได้กำหนดไว้ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีครั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2561, 2562 และ 2563

โดยหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าว อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  1. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือ (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

โดยผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินชำระภาษีของกรมสรรพากร ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรณีหลักฐานการเสียภาษีดังกล่าวข้างต้นสูญหาย ให้ติดต่อสรรพากรอำเภอหรือสรรพากรพื้นที่ที่เคยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 หรือ ภ.ง.ด. 94) เพื่อขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการเสียภาษี ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี รายใดเป็นผู้ไม่มีเงินได้พึงประเมินที่จะเสียภาษีเงินได้ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/2

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ธนาธร” ขึ้นศาลไต่สวนเพิกถอนคำสั่ง ดีอีเอสขอระงับคลิปวัคซีนโควิด
บทความถัดไป‘สัณหพจน์’ ชี้เลือกตั้งซ่อม นครศรีฯ ให้ ปชช.ตัดสินใจ ต้องไม่มี’ตีตราจอง’