คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่ 12 : บิ๊กตู่เยี่ยมทุกด้าน

(แฟ้มภาพ)

แว่วข่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอ่านหนังสือพิมพ์แล้วไม่ชอบ

คงจะรำคาญพวกแย่งกันเสนอชื่อนายกฯตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

และรำคาญเรื่องนายกฯคนนอก อะไรทำนองนั้น

วันนี้เอาใจท่านนายกฯ หยิบยกผลสำรวจโพลนิด้ามาตอกย้ำ

ตอกย้ำความคิดเห็นของประชาชนต่อผลงานนายกฯ

สำรวจกันไปสดๆ ร้อนๆ คือระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคมนี้เอง

ในการสำรวจครั้งนี้ นิด้าใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,250 หน่วย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลของนิด้าด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ

โดยสุ่มจาก 5 ภูมิภาค เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

มีความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ไม่เกิน 1.4

เกริ่นนานหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นที่มาที่ไป

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 42.40 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก

ร้อยละ 45.20 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี

ร้อยละ 6.32 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี

ร้อยละ 3.52 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย

และร้อยละ 1.28 ระบุ อื่นๆ

อื่นๆ ในที่นี้ได้แก่ ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน

โพลนิด้ายังสงสัยว่าประชาชนนิยมการทำงานของ พล.อ.ประยุทธ์ด้านใด

พบว่า ร้อยละ 85.84 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน

ร้อยละ 85.68 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ

ร้อยละ 62.80 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร

ร้อยละ 79.60 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ

ร้อยละ 72.88 ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับรัฐมนตรีที่น่าประทับใจ 5 อันดับแรกคือ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รองลงมาคือ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีท่องเที่ยวและการกีฬา ต่อมาคือนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ

อันดับ 4 คือ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ และสุดท้ายคือ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ส่วนรัฐมนตรี 5 อันดับแรกที่ประชาชนไม่รู้จัก ได้แก่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี รองลงมา คือ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี

ตามมาด้วยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อด้วย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

สุดท้ายมาเป็นคู่คือ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดูตามโพลนิด้าแล้ว พล.อ.ประยุทธ์คงชื่นใจ

แต่สำหรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง จะรู้สึกเช่นไร

กับเสียงสะท้อนจากโพล…

กลายเป็น รัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon