นิสิต-น.ศ. 18 มหาวิทยาลัย ประณามจนท.ใช้ความรุนแรง ม็อบ 28 ก.พ. จี้คำนึงความเป็นมนุษย์

นิสิต-น.ศ. 18 มหาวิทยาลัย ร่วมแถลงประณามการใช้ความรุนแรง ม็อบ 28 ก.พ. จี้จนท. คำนึงความเป็นมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สภานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ,สภานักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สภานิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา, สภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ ,

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,สภานักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ,สภานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ,สภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ออกแถลงการณ์ ประณามการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์

โดยผู้แทนของนิสิต และนักศึกษา มหาวิทยาลัยทั้ง 18 แห่ง ได้ออกข้อเรียกร้อง 5 ข้อ อาทิ

1.ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและผู้มีอำนาจ ให้หยุดการกระทำหรือสั่งการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตราย อีกทั้ง ดำเนินการโดยใช้สันติวิธี และรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุม

2.เรียกร้องรัฐ ไปยังเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกคน ให้ดำเนินการควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปตามกรอบ แห่งกฎหมายโดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม อย่างเคร่งครัด ดำเนินการตามแนวปฏิบัติสากลในการควบคุมการชุมนุม ควบคู่กับการคำนึงถึงความเป็นมนุษย์ ในการปฏิบัติต่อประชาชน ที่ออกมาแสดงออกทางากรเมืองในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยความเคารพให้เกียรติอย่างเหมาะสม และเท่าเทียม

3.ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รับ ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ รวมไปถึงการชุมนุมหรือการแสดงออกทางการเมืองก่อนหน้านี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ครูทิว’ ปวดใจ เห็นผู้ปกครองนับแบงก์ 20 จ่ายค่าเทอมลูก จวกเพิ่มค่าอาหาร 1 บาท แค่เปลือกไข่ยังกินไม่ได้
บทความถัดไป‘ปราสาท’ ยิง ‘ช้างขาว’ 10 คน 2-0 ขยับรั้งที่ 2 ไทยลีก