กอนช.ประสานทุกหน่วยงานด้านน้ำ พร้อมรับมือแล้ง-ท่วม ผุด 10 มาตรการรองรับฤดูฝนปี’64

กอนช.ประสานทุกหน่วยงานด้านน้ำ พร้อมรับมือแล้ง-ท่วม ผุด 10 มาตรการรองรับฤดูฝนปี’64

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เปิดเผยถึงกรณีการแจ้งเตือนประเทศไทยจะเผชิญวิกฤตภัยแล้งหนัก ฝนทิ้งช่วง และน้ำเค็มรุกล้ำ ในปี 2564 ว่า ฤดูฝนปีนี้จะมาเร็วและทิ้งช่วงโดยฝนจะเริ่มตกในเดือนเมษายน-มิถุนายน ส่วนเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ปริมาณฝนจะตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเป็นลักษณะของฝนทิ้งช่วง ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนจัดสรรน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้เพียงพอในทุกกิจกรรม

นายสมเกียรติกล่าวอีกว่า กอนช.จึงได้มีการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนฤดูฝนปี 2564 ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การรวม 8,371 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยได้กำหนดแนวทางในการจัดสรรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนตามลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ สำรองน้ำสำหรับใช้ในฤดูแล้งปี 2564/65 การเกษตรกรรม และการอุตสาหกรรม

นายสมเกียรติกล่าวว่า สำหรับปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน กอนช.ยังได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วม และน้ำแล้งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์ ประเมินช่องว่างในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายสมเกียรติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กอนช.ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กำหนดมาตรการ 10 มาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี 2564 ประกอบด้วย 1.คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 2.การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก 3.ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ การบริหารจัดการน้ำ ในแหล่งน้ำขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ำ 4.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำสถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5.ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6.ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา 7.เตรียมพร้อม วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนทิ้งช่วง 8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9.สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และ 10.ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย กอนช.จึงมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้อย่างแน่นอน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“ตี้ พะเยา-ป๊อกกี้” ร้อง กมธ.ปปช.ตรวจสอบพฤติกรรม ตร.- กรมราชทัณฑ์
บทความถัดไปให้ วปอ.รุ่น 63 ตรวจหาเชื้อ-กักตัว 14 วัน หลังพบนักศึกษาติดโควิด นักธุรกิจ-ราชการ พรึบ