‘ครม.’ อนุมัติแผนติดตามคนหาย-ศพนิรนาม อำนวยความยุติธรรม-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยงบ 200 กว่าล้าน

‘ครม.’ อนุมัติแผนติดตามคนหาย-ศพนิรนาม อำนวยความยุติธรรม-ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วยงบ 200 กว่าล้าน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ว่า สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย พิสูจน์คนนิรนาม และศพนิรนาม ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายพิสูจน์ คนนิรนาม และศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) มีอำนาจหน้าที่จัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามเสนอต่อ ครม.

ซึ่ง ค.พ.ศ. ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการฯ และได้รับการอนุมัติจาก ครม. ในการประชุมครั้งนี้ โดยแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) จะใช้เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม มีการบูรณาการการทำงานด้านการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ตามมาตรฐานสากล ซึ่งร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ “บูรณาการและพัฒนามาตรฐานงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม เพื่ออำนวยความยุติธรรม ดำรงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเชื่อมั่นของประชาชนโดยประชาชน” ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 1)พัฒนามาตรฐานและระบบงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2)เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 3)พัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ 4)พัฒนากฎหมายให้รองรับการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบงบประมาณรวม 267.89 ล้านบาท

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ร่างแผนปฏิบัติการฉบับนี้ จะช่วยให้การบริหารจัดการในการติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม มีระบบแบบแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในที่เดียว อีกทั้งยังมีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ด่วน! ‘ อานนท์’ ติดโควิด ถูกส่งตัวไปรพ.ราชทัณฑ์
บทความถัดไป‘แรมโบ้’ จี้ ‘ทักษิณ’ ขอโทษคนไทย ที่พูดเรื่องวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทยแล้ว ทำคนเข้าใจนายกฯ-รัฐบาล ผิด