พัทลุง รับมอบโครงการ ‘โคก หนอง นา โมเดล’ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่

“พัทลุง เดินหน้า!! รับมอบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง รับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านสำนักวา หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

โดยมีพันเอก บรรณกร วงษ์สุวรรณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้ส่งมอบ

มีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีบรรพต นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต ทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ

กรมการพัฒนาชุมชนได้รับงบประมาณดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการดังนี้

  1.    กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล
  2.    สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model For Quality of life : CLM) ระดับตำบลและพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ
  3.    กิจกรรมสร้างงานสร้างรายได้ รายเดือนให้แก่เกษตรกรบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
  4. กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต(Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
  5.   บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

สำหรับกิจกรรมการส่งมอบในวันนี้ เป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lap Model For Quality of life : CLM) ระดับตำบล ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ ที่ดินดังกล่าวเป็นแปลงราชพัสดุของกรมการพัฒนาชุมชน ปกติเป็นแปลงเกษตรมีการปลูกพืชผักของสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านสำนักวา มีครัวเรือนใช้ประโยชน์อยู่ 45 ครัวเรือน

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 43 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการในโครงการเนื่องจากมีความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องจักรกล เครื่องมือและอุปกรณ์ ซึ่งมีปริมาตรดิน 14,820 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาขุดทั้งหมด  47 วัน

โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 10 คน ทำหน้าที่วางแผน ปรับปรุงพื้นที่ เป็นฐานเรียนรู้ และเป็นวิทยากรประจำฐาน เพื่อสำรวจและประสานการดำเนินงานต่าง ๆ

ในปัจจุบันการดำเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และมีโครงการส่งมอบให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง กรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 โครงการ  ณ พื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

สำหรับ กิจกรรมในวันนี้ มีการปลูกต้นรวงผึ้ง และการปล่อยปลา กว่า 1,000 ตัว เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ โคก หนอง นา ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เร่งฉีดล้างโรงเรียน อบจ.ชร.หลังพบ น.ร.ติดโควิด จากคลัสเตอร์ ตับเต่าภูชี้ฟ้า
บทความถัดไปผู้เลี้ยงวัวพิมาย สู้ลัมปี สกิน เริ่มหายป่วยไม่ติดเชื้อลุกลาม ชี้รักษาตามอาการไม่ต้องพึ่งวัคซีนแพง