ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง ‘กิตติศักดิ์ ปรกติ’ อ้างคำสั่งชุมนุมกปปส.ชอบด้วยรธน.

ศาลรธน.ไม่รับคำร้อง ‘กิตติศักดิ์ ปรกติ’ อ้างคำสั่งชุมนุมกปปส.ชอบด้วยรธน. โต้ปม อสส.ฟ้องอาญา เหตุเป็นคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลอื่น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ คดีที่นายกิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กล่าวอ้างว่าพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายกิตติศักดิ์ ต่อศาลอาญา เนื่องจากเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ชุมนุมของประชาชนระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 – 1 พฤษภาคม 2557 เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมและไม่ไว้วางใจรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยแล้วในคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่ 63/2556, 11/2557 และ12/2557 ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการชุมนุมที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลผูกพันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สำนักงานอัยการสูงสุดไม่อาจฟ้องนายกิตติศักดิ์ เป็นจำเลยต่อศาลอาญาได้

โดยพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้วินิจฉัยถึงการฟ้องคดีของพนักงานอัยการ และยังวินิจฉัยไว้ชัดเจนว่าหากการกระทำของผู้ชุมนุมเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบในกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกอบกับคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ได้วินิจฉัยว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมไม่เป็นความผิดทางอาญาที่จะทำให้กลับความเห็นหรือคำสั่งเดิม ที่จะสามารถสั่งไม่ฟ้องได้ ดังนั้น การมีคำสั่งนายกิตติศักดิ์เป็นการกระทำตามพยานหลักฐานขององค์ประกอบความผิด ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 211

ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอาญา จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลอื่น ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 47(4) มาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ดังนั้น นายกิตติศักดิ์ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon