สภาฯลงมติผ่านฉลุยงบฯ65 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน ‘บิ๊กตู่’ ส่งตัวแทนครม.ขอบคุณ ลั่นใช้งบโปร่งใส

สภาฯลงมติผ่านฉลุยงบฯ 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ด้าน ‘บิ๊กตู่’ ส่ง ‘สุพัฒนพงษ์’  เป็นตัวแทนครม. ขอบคุณสภาฯ ลั่น ใช้งบโปร่งใส ตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท วาระ 2,3 โดยบรรยากาศการอภิปรายตลอดช่วงดึกคืนวันที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมาภายหลังจากที่ประชุมผ่านการพิจารณา มาตรา 36 งบประมาณส่วนราชการในพระองค์ จำนวน 8,761,390,800 บาท เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีการประท้วง โดยมีสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลสลับกันอภิปราย เรียงตามมาตราจนถึงมาตรา 42 งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย จำนวน 24,978,560,000 บาท ซึ่งเป็นมาตราสุดท้าย

กระทั่ง เวลา 01.10 น. ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ 3 ด้วยคะแนน 257 เสียง ไม่เห็นด้วย 189 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกมธ.งบประมาณฯ โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ทางสภาฯจะส่งให้วุฒิสภา(ส.ว.) ดำเนินการพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจากพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณว่า ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับข้อคิดเห็น คำแนะนำ และข้อเสนอ รวมทั้งความห่วงใยที่สมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณรายจ่ายที่เพียงพอขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนานโยบายของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นายสุพัฒนพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ รัฐบาลขอขอบคุณทางกมธ.ทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาความร่วมมือการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างเต็มที่จนสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งข้อสังเกตของกมธ.ฯซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ โดยรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้ รัฐบาลจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด โดยรัฐบาลจะกำกับดูแลเพื่อให้การใช้งบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใส และดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและสมาชิกสภาทุกท่านต่อไป

Advertisement

จากนั้น นายชวน กล่าวขอบคุณกมธ.ฯ สมาชิกสภาฯและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ร่วมการประชุมตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคมและสั่งปิดการประชุมในเวลา 01.21 น. รวมใช้เวลาการพิจารณาตลอดทั้ง 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม นานกว่า 52 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image