ไทยสร้างไทย ร่อนแถลงการณ์ ซัด กระบวนการแก้ไข รธน. เห็นแก่ตัว-ไม่เห็นหัว ปชช.

ไทยสร้างไทย ร่อนแถลงการณ์ ซัด กระบวนการแก้ไข รธน. เห็นแก่ตัว ไม่เห็นหัว ปชช.

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคไทยสร้างไทย ออกแถลงการณ์พรรคไทยสร้างไทย ระบุว่า

ตามที่พี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งได้รวมตัวกันแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ล่าสุดคือ คาร์ม็อบ (Car Mob) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันถึง 48 จังหวัด เพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีโดยฝ่ายที่ออกมาขับ ไล่เห็นว่านายกรัฐมนตรีไร้ความสามารถในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการบริหาร สถานการณ์โควิดและปัญหาปากท้องของประชาชน นั้น

พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ขณะนี้พี่น้องประชาชนกําลังประสบกับความเดือดร้อนอย่างแสน สาหัสในเรื่องเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 สําหรับปัญหาเศรษฐกิจ สัญญาณการถดถอยได้แสดงให้เห็นตั้งแต่มีการยึดอํานาจการปกครองเมื่อปี 2557 ได้แก่ รายได้ ภาครัฐที่มาจากภาษีอากรจัดเก็บได้ต่ำกว่าประมาณการมาโดยตลอด ในขณะที่รายจ่ายสูง กว่ารายได้ทําให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาใช้จ่ายและชดเชยการขาดดุลงบประมาณในจํานวนที่ สูงขึ้นจนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีสูงเกือบร้อยละ 60 อันเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลัง

Advertisement

ในขณะที่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ นายกรัฐมนตรีก็ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยมากจนล้น ระบบสาธารณสุข

พรรคไทยสร้างไทยเห็นพ้องกับประชาชนว่า ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในความรับผิดชอบ ของนายกรัฐมนตรี โดยต้นตอของปัญหาเกิดจากแนวคิดอํานาจนิยม จึงเกิดการยึดอํานาจ การปกครองจากนั้นใช้รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือสืบทอดอํานาจ พรรคไทยสร้างไทย เห็นว่า แม้การขับไล่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นสิ่งจําเป็นแต่ต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา ไปพร้อมกัน เพราะหากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังคงใช้บังคับอยู่ระบบอํานาจนิยมก็จะยังคงอยู่ต่อไป แม้จะขับไล่นายกฯคนปัจจุบันออกไปสําเร็จ ประเทศก็คงหนีไม่พ้นที่จะได้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นตัวแทนของระบบอํานาจนิยมต่อไป

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้ไม่ได้มุ่งหวังให้มีฉบับประชาชนขึ้น แต่มุ่งเพียงแก้วิธีการเลือกตั้งจากบัตรใบเดียว เป็นสองใบ และเพิ่มจํานวน ส.ส.เขต จาก 350 คน เป็น 400 คน โดยลด ส.ส. บัญชีรายชื่อจาก 150 คน เป็น 100 คน ด้วยความมุ่งหวังและ คิดว่าพรรคใหญ่ที่มีเงิน อํานาจ และอิทธิพล จะได้เปรียบในการเลือกตั้งเพื่อบริหารประเทศ ตามรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจของ พลเอก ประยุทธ์ ต่อไป

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ได้มีการกําหนดให้จํานวนที่นั่ง ส.ส.ที่ได้รับจะต้องสัมพันธ์กับคะแนนเสียงที่ได้รับ ตามที่กําหนดไว้ใน รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ ซึ่งโอ้อวดไว้มากมายว่าเป็นวิธีการที่ดี เป็นธรรม ทุกคะแนนเสียง มีความหมาย ไม่ใช่กรณีผู้ชนะแม้เพียงไม่กี่เสียงก็ได้ที่นั่งไปหมด จึงเป็นความเห็นแก่ตัว ไม่เห็นหัวประชาชน และมุ่งร่วมกันสืบทอดอํานาจต่อไป

ดังนั้น ทางออกของประเทศคือ การทําลายระบบอํานาจนิยมด้วยการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชน และเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามครรลองโดยสงบอันจะเป็นพื้นฐานสําคัญของประเทศ พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรบริหาร ประเทศอีกต่อไป และต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างและเห็นชอบโดยประชาชน โดยเร็วที่สุด หากพี่น้องประชาชนเห็นด้วยกับข้อเสนอข้างต้น

กรุณาแสดงความคิดเห็นได้ที่ Facebook พรรคไทยสร้างไทย / Line https://page.line.me/thaisangthai เพื่อให้มีการทําประชามติสอบถามประชาชนโดยเร็วที่สุด

พรรคไทยสร้างไทย
23 สิงหาคม 2564

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image