รัฐสภา โหวตไม่เห็นด้วย ญัตติก้าวไกล – รอถกญัตติแก้รธน. 25 ส.ค.

รัฐสภา โหวตไม่เห็นด้วย ญัตติก้าวไกล – รอถกญัตติแก้รธน. 25 ส.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 17.10 น. วันที่ 24 สิงหาคม หลังจากสมาชิกรัฐสภาอภิปรายครบถ้วนทุกคนแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนการลงมติในญัตติของนายธีรัจชัย พันธุมาศ ปรากฏว่า นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สอบถามว่า การลงมติในญัตติของนายธีรัจชัย จะยึดข้อมูลตามร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมในฉบับเดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ในช่วงเช้าวันที่ 24 สิงหาคมใช่หรือไม่ และเพื่อความมั่นใจขอดูร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กมธ.ไปปรับปรุงแก้ไขมาเสร็จแล้วด้วย แต่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ. ปฏิเสธที่จะให้ดู อ้างว่า ยังไม่ถึงวาระการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จึงไม่สามารถให้ดูเนื้อหาที่แก้ไขใหม่ได้

ขณะที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ตั้งคำถามสอบถามที่ประชุมรัฐสภาว่า จะลงมติโหวตกันอย่าง เพราะญัตติของนายธีรัจชัยเขียนแบบกว้างๆ จะตั้งคำถามการลงมติกันอย่างไร เพราะไม่รู้ว่า ญัตติต้องการถามว่า กมธ.เสียงข้างมากปฏิบัติหน้าที่แก้รัฐธรรมนูญเกินเลยจากหลักการ หรือต้องการกล่าวหากมธ.ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับประชุมรัฐสภาข้อ124 ขัดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือหลักนิติธรรมหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีนี้รัฐสภาไม่มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นการตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สภาฯจะมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะเรื่องที่ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญเท่านั้น ถ้าญัตติไม่สมบูรณ์เช่นนี้ สภาฯก็ไม่จำเป็นโหวตญัตติดังกล่าว

ทำให้นายธีรัจชัย ลุกขึ้นตอบโต้ด้วยความไม่พอใจทันทีว่า มีผู้พยายามบิดเบือน เบี่ยงเบนประเด็นให้ญัตติตกไป โดยไม่ต้องลงมติโหวต ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เสนอว่า เมื่อหลายคนอยากเห็นเนื้อหาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กมธ.ไปปรับปรุงแก้ไขมา ก็จะแจกร่างฉบับแก้ไขให้สมาชิกไปอ่าน เพื่อทำความเข้าใจแล้วค่อยมาตัดสินใจโหวตลงมติญัตตินายธีรัจชัยอีกครั้งในวันที่ 25 สิงหาคม ทั้งนี้ หลังจากใช้เวลาถกเถียงกันยาวนานว่าจะลงมติกันอย่างไรร่วม 1 ชั่วโมง ในที่สุดนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ยืนยันให้เดินหน้าลงมติญัตติของนายธีรัจชัย โดยตั้งคำถามว่า เห็นด้วยกับญัตติของนายธีรัจชัยในการกล่าวหากมธ.หรือไม่ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วยกับญัตตินายธีรัจชัยด้วยคะแนน 374ต่อ60 งดออกเสียง 193 ไม่ลงคะแนน 4

ต่อมาเวลา 18.15 น. เข้าสู่วาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม มาตรา83และมาตรา91 เรื่องระบบเลือกตั้ง โดยนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกมธ. กล่าวชี้แจงหลักการและเหตุผลของการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญที่กมธ.ได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาใหม่ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 24 ส.ค. และขอให้นำข้อ บังคับการประชุมรัฐสภาข้อ 37 มาบังคับใช้โดยอนุโลม กับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่กมธ.ได้เสนอไว้ ซึ่งนายชวนเปิดโอกาสให้สมาชิกหารือว่า มีใครยังติดใจประเด็นใดหรือไม่ แต่ไม่มีใครติดใจ นายชวนจึงสั่งเลื่อนการประชุมเป็นวันที่ 25 สิงหาคม และปิดประชุมเวลา 18.25 น.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon