กสม.เชิกรุก ปรับรูปแบบการทำงาน เตรียมแถลงข่าวทุกสัปดาห์ เริ่มพรุ่งนี้ครั้งแรก

กสม.เชิกรุก ปรับรูปแบบการทำงาน เตรียมแถลงข่าวทุกสัปดาห์ เริ่มพรุ่งนี้ครั้งแรก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดใหม่ ประกอบด้วย น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. นางปรีดา คงแป้น นายสุชาติ เศรษฐมาลินี น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช และนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดแนวนโยบายพื้นฐานในการทำงาน 5 ประการ ประกอบด้วย

1.มุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

2.ส่งเสริมวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความแตกต่างในความคิดเห็น ความเชื่อ เชื้อชาติ ศาสนา เพศ ภาษา หรือสถานะอื่นใด รวมทั้งการเคารพสิทธิและเสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย

3.สร้างและสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือขององค์กรเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้มีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน

4.สร้างความเชื่อมั่นต่อบทบาทของ กสม.ในระดับสากล และ 5.เร่งพัฒนาสำนักงาน กสม. ให้มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงบนฐานคิดในการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการสารสนเทศระบบคลังข้อมูล (Big Data) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร (KM)

ทั้งนี้ ล่าสุด มีการแจ้งข้อความผ่านแอปพลิเคชันไลน์สื่อมวลชนประจำกสม.ว่า สำนักงานฯจะมีการแถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.30 น. โดยจะเริ่มการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.มีนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการฯเป็นผู้แถลงข่าวหลัก โดยรูปแบบการแถลงข่าวในครั้งนี้มีทั้งแบบเปิดให้สื่อร่วมรับฟังด้วยตนเองและผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘พรพิรุณ’ พร้อมนำ ‘ชบาแก้ว’ ล้มปาเลสไตน์ ตีตั๋วรอบสุดท้าย ลุยศึกเอเชียที่อินเดีย
บทความถัดไป‘จุรินทร์’ ปลื้มส่งออกพลิกศก.ไทย ชี้เดินมาถูกทาง หลังตัวเลข 7 เดือนทะลุเป้าแล้ว 4 เท่า