มท.ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯ การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภา-นายก อบต. หลัง กกต.ประกาศเลือกตั้ง

แฟ้มภาพ

‘มหาดไทย’ ส่งหนังสือแจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภา-นายก อบต. หลัง กกต.ประกาศเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 28 กันยายน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.2 ว/5540 เรื่อง การพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ตามที่ได้แจ้งแผนการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก กกต.ว่า เมื่อ กกต.ได้มีการประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง

ตามมาตรา 142 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลภายหลังจากการพ้นตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จีงขอแจ้งให้การพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวให้ อบต.ทราบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กรมอนามัยเตือนโควิดคลัสเตอร์ศูนย์พักพิง ย้ำ! ประเมินอาการสำคัญ หากป่วยต้องแจ้งทันที
บทความถัดไป“คพ.-สถ.” ผนึกกำลังป้องกัน-แก้ไขปัญหามลพิษในท้องถิ่น