“ศบค.มท.” แจ้งทุกจังหวัดเตรียมพร้อมบริการวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.-นศ.

“ศบค.มท.” แจ้งทุกจังหวัดเตรียมพร้อมบริการวัคซีนไฟเซอร์ให้ นร.-นศ.

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางฯ ของกรมควบคุมโรค ได้แก่ 1.ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานการจัดบริการให้วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในรูปแบบการให้บริการวัคซีนผ่านสถาบันการศึกษา โดยหากนักเรียน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีอายุเกิน 18 ปี ให้รับวัคซีนไฟเซอร์ ได้พร้อมกับนักเรียนร่วมสถาบันการศึกษา และหากกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับวัคซีนผ่านสถานศึกษาได้ ให้พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า 2.แจ้งแผนการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไปที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดและอำเภอ สำหรับการให้บริการช่วง 2 สัปดาห์แรก โดยจะแจ้งการจัดส่งวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ในสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ของเดือนตุลาคม 2564 ในภายหลัง 3.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานศึกษาธิการจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาเพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายการรับวัคซีน และแจ้งจำนวนนักเรียนที่ประสงค์รับวัคซีน รวมทั้งโรงพยาบาลที่จัดส่งวัคซีนไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อใช้ในการพิจารณาจัดส่งวัคซีนต่อไป และ 4.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาให้บริการวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน โดยให้วัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ วัคซีนแอสตราเซเนก้า เข็มที่ 2 ระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อใช้วัคซีนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายสูงสุด และขอให้แจ้งประมาณการจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไอลอว์ฟ้องนายกฯ ขอศาลแพ่งสั่งเพิกถอนข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ-เรียกค่าเสียหาย 4.5 ล้าน
บทความถัดไปติดธงแดงเขื่อนมหาสารคาม รับมวลน้ำจากขอนแก่น-ชัยภูมิ เผยพื้นที่ 3 อำเภอเสี่ยงท่วม