‘วีรศักดิ์’ มอบนโยบาย-ติดตามภารกิจ ขบ. เตรียมพร้อม รับนทท.ต่างชาติ

‘วีรศักดิ์’ มอบนโยบาย-ติดตามภารกิจ ขบ. เตรียมพร้อม รับนทท.ต่างชาติ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงาน ตามภารกิจและโครงการสำคัญของกรมการขนส่งทางบก ว่า ที่ผ่านมา ขบ.ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกฎ ระเบียบ มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการขนส่ง โดยการเปิดให้บริการสถานีขนส่งสินค้า ในเมืองหลักและสถานีขนส่งสินค้าชายแดน การปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชน และการกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งทางบก เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งสาธารณะในรูปแบบสมาร์ทบัสอย่างเป็นรูปธรรม การออกกฎระเบียบรถยนต์รับจ้างทางเลือกผ่านระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวทางเศรษฐกิจแบ่งปัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์รับจ้าง และกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่เดิมก็ได้รับประโยชน์จากการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

นายวีรศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ได้มอบนโนบายการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยสั่งการให้ ขบ. ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกประชาชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนในการเดินทาง และกำชับผู้ประกอบการขนส่งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งคัดกรองผู้โดยสาร ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวด การตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้โดยสารตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และการจัดเก็บบันทึกข้อมูลตามที่ศูนย์ปฏิบัติการ

นายวีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก. ศบค.) กทม. จังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ ขบ.ประกาศกำหนด พร้อมสั่งการให้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เตรียมแผนป้องกันและรับมือหากเกิดผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย และอำนวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการในพื้นที่เสี่ยง โดยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘จุรินทร์’ออนทัวร์ จันทบุรี-ตราด แก้ปัญหาเตรียมรับมือผลไม้ตามฤดูกาล
บทความถัดไปรายงานหน้า2 : ร่วมไว้อาลัยวีรชน งานรำลึก ‘45 ปี 6 ตุลาคม 2519’