ปชป.ยกร่างแก้ไข กม.เลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ขรก.การเมืองช่วยหาเสียงได้ เตรียมเสนอ ปธ.สภา

ปชป.ยกร่างแก้ไข กม.เลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ขรก.การเมืองช่วยหาเสียงได้ เตรียมเสนอประธานสภาสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และประธาน ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ว่า ก่อนปิดสมัยประชุมสภา ที่ประชุม ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ได้เห็นชอบให้มีการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้ ส.ส. ส.ว. ข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายพรรคเรายกร่างกฎหมายเสนอเข้าที่ประชุมสภา ขณะนี้คณะกรรมการกฎหมายได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้

นายองอาจกล่าวว่า ทางพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าในเมื่อพรรคการเมืองส่งผู้สมัครท้องถิ่นทุกระดับได้ แต่มีกฎหมายห้ามไม่ให้บุคคลในพรรคที่มีตำแหน่ง ส.ส. และข้าราชการการเมือง เช่น รัฐมนตรี เลขาฯรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีไปช่วยรณรงค์หาเสียง ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง กฎหมายควรเปิดโอกาสให้สมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าถ้าใช้อำนาจหน้าที่กลั่นแกล้ง หรือทำอะไรก็ตามที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด นอกเหนือจากการรณรงค์หาเสียงตามปกติ ก็มีกฎหมายระงับยับยั้งการกระทำนั้นๆ หรือลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมายได้

นายองอาจกล่าวอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสให้ ส.ส. และข้าราชการการเมืองช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นได้จะช่วยทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของการเมืองระดับชาติที่มีส่วนทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอีกทางหนึ่งด้วย และช่วยทำให้สถาบันพรรคการเมืองหยั่งรากลึกลงระดับท้องถิ่นอันเป็นส่วนสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยรวมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon