‘คณะก้าวหน้า’ ลุยต่อเลือกตั้ง อบต. ส่ง 210 ทีมทุกภูมิภาค

‘คณะก้าวหน้า’ ลุยต่อเลือกตั้ง อบต. ส่ง 210 ทีมทุกภูมิภาค ‘ธนาธร’ ประกาศขอใช้อำนาจที่มอบให้ไปทำให้คุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้น

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ที่ จ.ขอนแก่น คณะก้าวหน้า นำโดยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมทีมกรรมการบริหาร ประกอบด้วย นายชำนาญ จันทร์เรือง นายไกลก้อง ไวทยการ นายชัน ภักดีศรี และน.ส.พรรณิการ์ วานิช ร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พร้อมทั้ง เปิดตัวทีมผู้สมัครนายก อบต.ในนามคณะก้าวหน้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยรูปแบบงานเป็นการแถลงของธนาธร พูดถึงการเมืองท้องถิ่นที่คณะก้าวหน้าให้การสนับสนุนจนได้รับการเลือกตั้งให้เป็นฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะในส่วนของการทำงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จนเป็นผลสำเร็จน่าพอใจ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น อาทิ น้ำประปาดื่มได้, การจัดการขยะ, การจัดทำพื้นที่สาธารณะ, การท่องเที่ยวชุมชน, การใช้เทคโนโลยีมารับข้อร้องเรียนเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที, การจัดทำเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์การใช้งานประชาชน เปิดเผยข้อมูลรัฐ รวมถึงหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ในเทศบาลที่มีโรงเรียนในสังกัด ขณะที่ในช่วงท้าย มีการเปิดตัวผู้สมัครนายก อบต.ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น

 

นายธนาธร กล่าวว่า การเมืองท้องถิ่นสำคัญและส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน แต่ทว่าที่ผ่านมากลับถูกละเลย ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร การพัฒนาด้านต่างๆ จึงไม่ได้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คณะก้าวหน้าเราเชื่อว่า พวกเรามีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น เราอยากที่จะนำความรู้ความสามารถนั้นมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเราได้ทำให้เห็นแล้ว ในระยะเวลา 150 วันที่ผ่านมา กับเทศบาลที่เราให้การสนับสนุน ที่ได้รับความไว้วางใจให้ไปเป็นผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นโครงการน้ำประปาดื่มได้ ที่เทศบาลตำบล (ทต.) อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด จากแต่เดิมน้ำขุ่น สกปรก มีกลิ่น วันนี้เราได้เข้าไปพัฒนาปรับปรุง จนได้น้ำที่ใสสะอาด และผ่านมาตรฐานของกรมอนามัยเรียบร้อย อยู่ในขั้นตอนการออกใบรับรองอย่างเป็นทางการว่าเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้ หรือเรื่องการจัดการขยะ ที่ผ่านมาหลายเทศบาลมีปัญหาเป็นอย่างมาก เตาเผาขยะไม่ได้มาตรฐาน บ่อฝังกลับที่ต่อให้เพิ่มพื้นที่อย่างไรก็ยังไม่เพียงพอ

ซึ่งเรื่องนี้ ทต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด และ ทต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ก็มีโครงการจัดการที่ต่างกันไปแต่น่าสนใจมาก เช่น ทต.ขวาว มีโครงการรักษ์ขวาว ไปเน้นจัดการที่ต้นทางของขยะคือตลาดเทศบาล แจกถุงผ้า พ่อค้าแม่ค้าลดราคาให้กับผู้ที่นำภารชนะมาเอง รวมถึงการคัดแยกขยะอย่างละเอียดถึง 10 ประเภทขยะ ขณะที่ ทต.หนองแคน ก็มีโครงการกองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อการฌาปนกิจ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ หลายๆ เทศบาลก็นำเทคโลโลยีรับเรื่องร้องเรียนที่ชื่อฟองดูว์ ไปให้ประชาชนในพื้นที่ตัวเองได้ใช้ ทำให้สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที เป็นต้น

“ที่ผมพูดมาทั้งหมดสำหรับโครงการต่างๆ ที่เทศบาลของเราได้ทำไปแล้วนั้น ก็เพื่อจะบอกว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้ สามารถสร้างบ้านเมืองดีกว่านี้ได้ คนไทยมีศักยภาพ มีความรู้ มีความทะเยอะทะยานอยากเห็นบ้านเมืองของเราน่าอยู่ คนมีคุณภาพชีวิตดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ลูกหลานมีการศึกษาที่มีคุณภาพและตอบโจทย์กับชีวิต ซึ่งการเมืองท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะทำเรื่องเหล่านี้ นี่ขนาดที่ผ่านมา เราเจอสถานการณ์โควิด เจอสถานการณ์บ้านเมืองไม่ดี และที่สำคัญคือการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นที่มีอยู่น้อยมากๆ เรายังสามารถทำได้ขนาดนี้ ถ้าสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลาย ถ้างบประมาณได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ผมเชื่อว่าท้องถิ่นของเรา บ้านของเรา จะพัฒนาก้าวหน้าไปกว่านี้ได้อีกมาก” นายธนาธร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon