ราชกิจจาประกาศ “สุเนตตา แซ่โก๊ะ” เป็น ส.ส.พรรครปช. แทน “เพชรชมพู กิจบูรณะ”

“ราชกิจจาฯ” เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เลื่อนผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ “สุเนตตา แซ่โก๊ะ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ขึ้นมาแทน เพชรชมพู กิจบูรณะ ที่ลาออกจากสมาชิกพรรค แล้ว

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 64 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศให้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย ลำดับที่ ๒ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บัดนี้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ ได้มีหนังสือขอลาออกจากสมาชิกพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๐๑ (๘) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon