นายกฯรับมอบเงินบริจาคกว่า 20 ล้าน สมทบโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด

“บิ๊กตู่” ประชุม ครม.มอบเงินบริจาคจากประชาชนทั่วไปและคณะรัฐมนตรี กว่า 20 ล้านบาท จากบัญชีเงินบริจาค “สำนักงานปลัดฯ” สมทบโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ขอบคุณกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ย้ำรัฐบาลเร่งบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ลดความเสียหายแก่ประชาชน

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 ต.ค. ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยก่อนการประชุม เวลา 08.30 น.ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เพื่อมอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 15,050,000 บาท และเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5,050,000 บาท ให้แก่หน่วยงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมโครงการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยนายกรัฐมนตรี สอบถามถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย ด้วยความสนใจ พร้อมย้ำให้เร่งรัดพัฒนาพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมนอกจากงบประมาณภาครัฐที่มีอยู่ เพื่อให้การวิจัยพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ประสบความสำเร็จได้โดยเร็ว โดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งภาคประชาชน และภาคเอกชน ที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในครั้งนี้ พร้อมฝากกำลังใจให้ไปยังแพทย์ พยาบาล บุคลากรหน้าด่านทุกคนด้วย

จากนั้นเวลา 08.45 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เพื่อรับมอบสิ่งของบริจาคจากกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และส่งมอบแก่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย โดยสิ่งของบริจาค ประกอบด้วยเครื่องบริโภคอุปโภค มูลค่า 2,960,604 บาท โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและขอบคุณนายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ผู้บริหารระดับสูงยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ที่มอบสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ สะท้อนคนไทยไม่ทิ้งกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัจจุบันคือสถานการณ์น้ำท่วม ที่รัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็วที่สุด ด้วยการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบ

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำทำให้ยังต้องประสบปัญหาสถานการณ์อุทกภัย ประกอบกับความผันผวนของสภาพอากาศ และฝนที่ไม่ตกตามฤดูกาล มีปริมาณมากบ้างน้อยบ้าง รัฐบาลจึงต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบครบวงจร ตั้งแต่ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ของประเทศ โดยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สทนช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำที่ยังท่วมขังสู่ทะเล โดยเฉพาะการระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีนสู่ภาคตะวันออก อาจส่งผลให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติสูงขึ้น เพราะเป็นคูคลองที่มีความตื้นและเล็ก จึงต้องมีการขุดลอกควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ และมีการบริหารจัดการระบายน้ำออกอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำซึ่งมีระยะทางการสูบ 10 กิโลเมตร เพื่อเร่งดึงน้ำ จูงน้ำ และตัดตอนน้ำออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดและเก็บกักน้ำไว้ในทุ่งต่างๆ รวมทั้งไร่นาของประชาชนโดยเร็ว ขณะเดียวกันก็เร่งช่วยเหลือดูแลเยียวยาพื้นที่รองรับน้ำดังกล่าวด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon