‘บิ๊กป้อม’ ถก กพต. เร่งพัฒนาศก.ชายแดนใต้ทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.

‘บิ๊กป้อม’ ถก กพต. เร่งพัฒนาศก.ชายแดนใต้ทุกมิติ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามที่ประธาน กพต. มีข้อสั่งการเพิ่มเติม จากที่ กพต. ได้เห็นชอบ และ ครม. รับทราบ เช่น การช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และการแก้ไขปัญหา โรคใบร่วงในยางพารา รวมทั้งการขอความเห็นชอบ ในวาระสำคัญต่อการวางรากฐานการพัฒนาให้กับประชาชนทุกภาคส่วน และกำหนดทิศทาง การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในอนาคต เช่น การบูรณาการเพื่อขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบ “1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน” การขยายพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืน ทางทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามแนว BCG ในระยะต่อไป และโครงการพัฒนาพื้นที่ เมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา โดยส่งเสริมการวิ่งตามภูมิศาสตร์ ที่เป็นความร่วมมือระดับโลก และการนำเรือประมงออกนอกระบบ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อว่า ผลการประชุม และข้อสั่งการของประธาน กพต. ในวันนี้ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกส่วนราชการต้องร่วมมือกันผลักดัน ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด​ ขอให้ ศอ.บต. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามมติ กพต. และข้อสั่งการ ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานให้ทราบ หรือ พิจารณาอย่างต่อเนื่อง ​ขอให้ กพต. ทุกท่าน ไปประสาน และเร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามมติ กพต. ให้เกิดผลในทางการปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมด้วยอีกทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนขจัดความยากจน การขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้เศรษฐกิจ และไม้ผลเศรษฐกิจ การยกระดับเมืองต้นแบบเบตง จังหวัดยะลา ด้วยการวิ่งตามภูมิศาสตร์ การป้องกันปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ปากน้ำเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ​การนำเรือประมงออกนอกระบบ การพัฒนาศักยภาพ ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้ง 9 ด่าน และการดำเนินการตามนัยมาตรา 18 รวมทั้ง ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กพต. อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ​พร้อมนี้ ขอให้ ศอ.บต. ไปหารือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเสนอ โครงการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างยั่งยืนเพื่อเตรียมการเสนอ ให้ที่ประชุม กพต.ในโอกาสแรกหลังจากหารือร่วมกัน จนได้ข้อยุติจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อวางรากฐานการพัฒนาคน อย่างมั่นคง และยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon