กกต.แจ้ง 3 ช่องทาง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.

กกต.แจ้ง 3 ช่องทาง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต. แนะ แจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อก่อนเลือกตั้ง 10 วัน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตรวจสอบช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1.ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
2.เอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งไปยังเจ้าบ้าน
3.ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านผู้ใด พบว่าตนเองหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือพบว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอเพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวันเลือกตั้ง 10 วัน หรือภายในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image