‘ปริญญ์’ ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ต้องกล้าฉีกกฎราชการ ยกเว้นการเก็บภาษีคริปโท หนุนใช้ระบบบล็อกเชน

‘ปริญญ์’ ชี้เศรษฐกิจยุคใหม่ต้องกล้าฉีกกฎระเบียบราชการ ยกเว้นการเก็บภาษีคริปโท ใช้บล็อกเชนเพิ่มขีดความสามารถ SMEs & Startup ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาประเทศอย่างสมดุล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) กล่าวเสวนาในงาน Blockchain Thailand Genesis 2021 “โอกาสของประเทศไทยในสังเวียน Digital Asset” จัดขึ้นโดยนายสัญชัย ปอปลี CSO Cryptomind Group และนายศุภกฤษณ์ บุญสาตร์ นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ซึ่งมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ร่วมเสวนา

นายปริญญ์ กล่าวในช่วงต้นว่า ปัจจุบันโลกของเทคโนโลยียุคใหม่นั้นไร้พรมแดน บล็อกเชน และนวัตกรรมโลกเสมือนจริง Metaverse ได้เข้ามาในประเทศไทยแต่เรายังไม่ได้ใช้โอกาสนี้อย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งมาจากการที่หน่วยงานที่ควบคุมกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลยังออกกฎเกณฑ์ที่พะรุงพะรัง ทําตัวเสมือนคุณพ่อแสนรู้ และให้ความสําคัญกับการปราบปรามมากกว่าการพัฒนาวัฏจักรของนวัตกรรมทางการเงิน เราต้องปรับมุมมองความคิด เร่งสร้างองค์ความรู้ทางการเงินให้กับคนไทยตั้งแต่เยาว์วัย รวมถึงการเสริมทักษะและสมรรถนะเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้คนไทย อีกทั้งต้องสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการการออกกฎเกณฑ์

นายปริญญ์ ระบุว่า ระบบรัฐราชการไม่ได้เอื้ออำนวยให้มีความคล่องตัวในการบริหารประเทศ การเร่งออก พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัล ทําให้เกิดภาระทางภาษีแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและประชาชนทั่วไปที่ลงทุนในคริปโทซึ่งเป็นการซํ้าเติมปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่จากวิกฤตโควิด-19 ในขณะที่เขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกและเป็นธรรม ภาครัฐต้องส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่เพื่อการให้บริการที่ดีขึ้นกับประชาชนรวมถึงการลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการในสถานการณ์วิกฤตนี้ การปล่อยสินเชื่อผ่านระบบบล็อกเชน P2P (Peer-to-Peer lending) เป็นการเปิดโอกาสอีกช่องทางหนึ่งให้ SMEs เข้าถึงสภาพคล่อง ดังนั้น รัฐควรให้การสนับสนุน

นายปริญญ์ กล่าวอีกว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สามารถทํากําไรได้ดีโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี (ยกเว้นภาษีเงินปันผลแค่ 10%) แต่นักลงทุนรายย่อยในคริปโทกลับต้องเสียภาษี และยังไม่มีความชัดเจนในการประเมินอัตราภาษีที่จะต้องเสีย รวมถึงการขาดการสนับสนุนศิลปินที่ต้องการจะแสดงและขายผลงานในรูปแบบดิจิทัล (NFTs) โดยการออกกฎเกณฑ์ใหม่ที่ไม่ชัดเจนและเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกรรมทางการเงินยุคใหม่ทําให้นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่หลายคนได้ย้ายการทำธุรกรรมไปต่างประเทศทําให้ประเทศไทยจะเสียโอกาสในระยะยาว กระทรวงคลังควรยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากนักลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และปรับกฎเกณฑ์สนับสนุนการเติบโตของวัฏจักรอุตสาหกรรมยุคใหม่ในทุกรูปแบบ

“ระบบบล็อกเชนได้ถูกนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างพรรคประชาธิปัตย์ได้นําระบบบล็อกเชนมาใช้ในการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค อีกทั้งรองนายกฯจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาผลักดันนโยบาย ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยทีมเศรษฐกิจทันสมัย พรรคประชาธิปัตย์จะจัดงานเศรษฐกิจยุคใหม่ New Economic Forum series ในวันที่ 20-21 ธันวาคม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลักดันและให้โอกาสผู้ประกอบการยุคใหม่ SMEs สตาร์ทอัพ และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงโอกาสใหม่ๆ ของการเงินในยุคดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสูการสร้างสังคมยุคใหม่ที่เท่าเทียมกันมากขึ้น” นายปริญญ์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon