กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ ‘จรุงวิทย์’ พ้นตำแหน่งเลขาฯ ด้วยเหตุลาออก มีผล 1 ธ.ค.นี้

กกต.มีมติเอกฉันท์ให้ ‘จรุงวิทย์’ พ้นตำแหน่งเลขาฯกกต. ด้วยเหตุลาออก มีผล 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่า กกต.ได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ให้ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมภา เลขาธิการ กกต. พ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

โดยมติดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต. และสัญญาจ้างเลขาธิการ กกต. ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โดยให้ได้รับบำเหน็จตอบแทนตามข้อ 16 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งเลขาธิการ กกต.

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon