‘นิพนธ์’ ดันระบบตัดแต้มใบขับขี่มาใช้กับรถจักรยานยนต์ หวังลดอุบัติเหตุ

“นิพนธ์” ร่วมถกขับเคลื่อนดัน ติดตาม-นโยบายรัฐบาล พ่วงภารกิจกระทรวงคลองหลอด ปี 65 เน้นย้ำรับมืออุทกภัยภาคใต้ ยึดแผนป้องกันสาธารณภัย จี้ สถ.-ผู้ว่าฯ เร่งสำรวจความเสียหายในพื้นที่ พร้อมฟื้นฟูเยียวยา จ่อดันระบบตัดแต้มรถสาธารณะและรถขนส่ง ใช้กับรถจักรยานยนต์  ลดยอดอุบัติเหตุท้องถนน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนธันวาคม 2564) โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมว.มท.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายนิพนธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้เตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้อย่างเต็มศักยภาพ โดยเน้นย้ำให้มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามแผนป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมความพร้อมในการป้องกัน, การฟื้นฟู และการเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลายในทุกมิติ พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ ส่งผลให้เส้นทางการคมนาคมหลายเส้นทางเสียหาย ไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน จึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจเส้นทางการคมนาคม ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยและแก้ไขซ่อมแซมฟื้นฟูโดยเร็ว เมื่อสถานการณ์อุทกภัยมีความคลี่คลายแล้ว เร่งสำรวจเพื่อของบกลางจากรัฐบาล เพื่อสนับสนุนในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามสภาพความเป็นจริง เพื่อให้เส้นทางการคมนาคมของประชาชนที่ได้รับความเสียหาย กลับมาใช้งานได้ปกติโดยเร็ว

ในด้านความปลอดภัยทางถนนท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้กำชับให้ความสำคัญในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกนิรภัย 100% โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มระบบตัดแต้มสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง จึงอยากเร่งรัดผลักดันใช้มาตราการนี้กับรถจักรยานยนต์ เพราะเป็นพาหนะที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด โดยนำระบบการบันทึกคะแนน หรือการตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ป้องปรามและลดการกระทำผิดซ้ำ จึงอยากให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในส่วนนี้ พร้อมขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งในช่วงปกติ ช่วงเทศกาลและช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่เกิน 12 คน ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2570

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon