นายกฯ ชื่นชมเด็กไทยเก่ง คว้ารางวัล แข่งหุ่นยนต์ระดับโลก World Robot Olympiad 2021

ภาพจาก Chutima Lert

นายกฯ ชื่นชมเด็กไทยเก่ง คว้ารางวัลอันดับ 8 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World Robot Olympiad 2021 ย้ำต้องสร้างบุคลากรด้านนี้ให้มาก คือความต้องการของประเทศ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมผลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก World Robot Olympiad 2021 (WRO 2021) ในประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่ง ทีม K.P.Y. Panya Robot ซึ่งเป็นแชมป์ประเทศไทย สามารถคว้ารางวัล อันดับที่ 8 มาครอง จากประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 65 ประเทศรวมกว่า 200 ทีมทั่วโลก โดยการแช่งขันได้จัดในรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่ 18-21 พ.ย. ที่ผ่านมา สมาชิกในทีมประกอบด้วย ด.ญ.ลัลน์ญดา ชาญจิตรเลขา อายุ 10 ขวบ จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ด.ช.นพรุจ ฉันทสกุลเดช อายุ 11 ขวบ จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ ด.ช.ธนกฤต มยุรฤทธิ์ภิบาล อายุ 12 ปี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

รองโฆษกฯ กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่เด็กไทยสามารถนำความรู้และทักษะมาพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะในประเด็นใหม่ๆ เช่น ความรู้ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ซึ่งเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งรัฐบาลจะมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงไปของโลก อาทิ การริเริ่มการเรียนรูปแบบหุ่นยนต์ศึกษาและสะเต็มศึกษา STEM Robotics ตั้งแต่ในระดับประถม ได้ดำเนินการในหลายโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้ว และมีกิจกรรมการเรียนการสอนหุ่นยนต์ศึกษาอย่างต่อเนื่องจนถึงชั้นอุดมศึกษา

“ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างมาก โดยตลาดหุ่นยนต์ในประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไทยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ในระดับโลก ลดต้นทุนและเพิ่มกำไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ซึ่งรัฐบาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สมาคม และภาคเอกชนหลายแห่ง สนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ขณะนี้ มีศูนย์วิจัยและพัฒนาและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร อาทิ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ ภาคสนาม (FIBO) สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (TRS) และสมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและห่นุยนต์ไทย (TARA) ที่จะช่วยสร้างบุคลากรและผลักดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตไปในอนาคต” น.ส.รัชดา กล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon