โพลชี้ ปชช.เห็นด้วยโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แต่อยากให้ รบ.จริงจังลดความทุกข์ยาก ความเครียดประชาชน

 

โพลชี้ ปชช.เห็นด้วยโครงการคนละครึ่งเฟส 4 แต่อยากให้ รบ.จริงจังลดความทุกข์ยาก ความเครียดประชาชน

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความเครียดสะสมและความสุขที่คาดหวัง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพกระจายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 1,105 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.5 เห็นด้วยกับรัฐบาลจัดโครงการคนละครึ่งเฟส 4 กลับมาช่วยลดภาระประชาชน

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.3 ต้องการให้รัฐบาลใส่ใจจริงจัง ลดความเครียด ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนมากยิ่งขึ้น ร้อยละ 89.8 ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการลดความเครียดสะสมในกลุ่มเด็กนักเรียน นักศึกษา เพราะหยุดเรียนอยู่แต่ที่บ้าน ไม่ได้พบปะกลุ่มเพื่อนในวัยเดียวกัน เป็นต้น ร้อยละ 89.3 ต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการใหม่ๆ ขับเคลื่อนสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสันทนาการเพิ่มความสุขของประชาชน เช่น กีฬา ดนตรี การแข่งขันเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ร้อยละ 87.3 ต้องการให้หน่วยงานของกระทรวงต่างๆ เช่น สาธารณสุข พัฒนาสังคมฯ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น ออกมาตรการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เพื่อช่วยลดความเครียดของประชาชน เช่น กรมสุขภาพจิตเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา ลานดนตรี กีฬา การแข่งขันเทคโนโลยี หุ่นยนต์ เป็นต้น ร้อยละ 87.2 ต้องการให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กัน ลดความเครียดของประชาชน ร้อยละ 80.7 ระบุ วิกฤตของประเทศต่างๆ เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงต้นตอซ้ำเติมปัญหาความเครียด เดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.0 ระบุ ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 88.3 ระบุ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 86.9 ระบุ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และร้อยละ 86.2 ระบุ ปัญหาหลอกลวง การคุกคามประชาชนในโลกไซเบอร์ ตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลนี้ชี้ให้เห็นว่าสังคมมีความเครียดสะสมมากขึ้นจากผลกระทบของโรคระบาดและมาตรการควบคุมโรค ที่ตามมาด้วยปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและค่าครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งภัยลูกโซ่ทางสังคมจากปัญหายาเสพติด อาชญากรรม แก๊งคอลเซ็นเตอร์และการคุกคามความปลอดภัยของประชาชนในโลกไซเบอร์ ที่มีมากขึ้นซ้ำเติมวิกฤตของประชาชนในเวลานี้

“ประชาชนต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและขับเคลื่อนกิจกรรมสันทนาการทางสังคมไปพร้อมๆ กัน เพื่อลดความเครียดและความเดือดร้อนของประชาชนให้ครอบคลุมมิติต่างๆ มากขึ้น จากการสำรวจครั้งนี้ พบว่ารัฐบาลและกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญเข้าไปตอบสนองปัจจัยที่เป็นปัญหาความเครียดของสังคมที่มีสะสมมาอย่างต่อเนื่อง” ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าว

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวต่อว่า ปัจจัยผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค ประชาชนมีความคาดหวังให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ลงสำรวจและให้ข้อมูลแนะนำด้านปัญหาสุขภาพจิตและการลดความเครียดอย่างกว้างขวางขึ้น ขณะที่ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคง ลงดูปัญหายาเสพติด อาชญกรรม การหลอกลวงคุกคามความปลอดภัยในโลกไซเบอร์มากขึ้น

“ขณะเดียวกัน ภาคเอกชนต่างๆ และรัฐบาลโดยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแก้ปัญหาการกินดี อยู่ดีของประชาชนในภาวะผลกระทบจากปัญหาโรคระบาดและข้อจำกัดต่างๆ มีความจำเป็นต้องร่วมกันเปิดรูระบายปัญหาความเครียดสะสมทางสังคมในมิติต่างๆ ในลักษณะเปิดพื้นที่สันทนาการ และขับเคลื่อนจัดกิจกรรมด้านสุขภาวะทางสังคม ในลักษณะมีส่วนร่วมไปพร้อมๆ กัน เพื่อลดปัญหาความเครียดสะสม ทั้งเป็นรายบุคคล ครอบครัว องค์กรและสังคมให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยเปิดโลกเรียนรู้กิจกรรมทางกายและความคิด ควรเร่งกลับเข้าสู่ระบบการเรียนปกติ และสนับสนุนให้มีพื้นที่หรือเวทีในกิจกรรมสร้างสรรค์มากขึ้น เช่น ลานดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น” ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon