กสม. เตรียมทำข้อเสนอแนะ ชี้เหตุ ‘หมอกระต่าย’ สะท้อนสิทธิปชช.ยังไม่ได้รับการคุ้มครองดีพอ

กสม. ห่วงชีวิตความปลอดภัยบนท้องถนน เตรียมระดมความเห็นทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เหตุ “หมอกระต่าย” สะท้อนสิทธิปชช.ยังไม่ได้รับคุ้มครองดีพอ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กสม.กล่าวถึงกรณี พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล ถูกรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขับชนระหว่างข้ามทางม้าลายและเสียชีวิต ว่า สิทธิในชีวิตถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ทุกคน และได้รับการรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรวมทั้งรัฐธรรมนูญ โดยรัฐมีหน้าที่ต้องปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมให้ประชาชนมีและได้รับประโยชน์จากสิทธินี้ใช้มาตรการต่างๆเพื่อประกันว่าสิทธิในชีวิตของบุคคลจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างดีที่สุด และบุคคลไม่ควรเสียชีวิตจากเหตุอันไม่สมควร โดยเฉพาะเหตุที่สามารถป้องกันได้ ซึ่งกสม. เคยมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อปี 2558 โดยมีข้อค้นพบว่าการบังคับใช้กฎหมายจราจรยังไม่เข้มงวด และการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ

นายวสันต์ กล่าวต่อว่า รัฐควรให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายอย่างจริงจังเทียบเท่านโยบายด้านการเสียชีวิตจากอาชญากรรมและยาเสพติด ดูแลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการจำกัดความเร็ว และควรมีมาตรการที่ประกันว่าถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่จะสร้างขึ้นใหม่จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้ควรออกมาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆที่เข้มงวด และบังคับใช้ได้จริง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตและสัญจรได้อย่างปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะที่สังคมโดยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจะต้องเคารพกฎจราจร เพื่อเคารพสิทธิของผู้อื่นอย่างเคร่งครัดด้วย ทั้งนี้ กสม. จะติดตามปัญหา และจะระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเดินทางบนเส้นทางสาธารณะได้อย่างปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในชีวิตจากอุบัติเหตุต่าง ๆ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon